Blanokřídlí v Praze

Přírodní památka Kalvarie v Motole.

Přírodní památka Kalvarie v Motole.Přírodní památka Kalvarie v Motole se skládá ze dvou částí. Známější je část, kde je vysoká skála s křížem na vrcholu. Pro přírodovědné bádání je ale vhodnější druhá část, k jihu obrácená skalnatá step.
Obě části rozděluje silnice a tramvajová trať.


Jaro v Oboře Hvězda.

Jaro v Oboře Hvězda.V dubnu rozkvétá lesní podrost. Na velké ploše jsou sasanky, ale v současném počasí rychle odkvetly.
Na dalších, a obrovských plochách, je invazní česnek podivný. Původní rostliny dost vytlačuje.


Zobrazit více
Nomáda dvouzubá

Nomáda dvouzubáčeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouzubá byla ještě nedávno v ČR neznámý druh. Nyní je dost rozšířená od nížin do hor. Má ráda světlé lesy a jejich okraje. Její hostitelský druh zatím není známý.
Dospělci létají v přírodě od dubna do června. Je dlouhá 8 až 11 mm. Má na velké ploše nápadně červený zadeček. Od podobných druhů se liší dvouzubými kusadly.


Nomáda rudonohá

Nomáda rudonoháčeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda rudonohá je dlouhá 7 až 11 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky úhledné (Andrena haemorrhoa).
V ČR je to hojný druh, zejména žije ve světlých lesích. Létá od dubna do června.
V klidu mívá křídla složená nad tělem. Svůj barevný zadeček ukazuje jen v pohybu.


Zobrazit více
Jírovec maďal (kaštan koňský)

Jírovec maďal (kaštan koňský)čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve kaštanovité - Hippocastanaceae)

Jírovec maďal pochází z nevelkého území na Balkáně. Jeho přirozený areál byl v severním Řecku, ve střední Albanii a na několika místech v horách v Bulharsku. Nyní jsou u nás jírovce často pěstované. V posledních letech je ohrožuje drobný motýlek klíněnka, jeho housenky vyžírají jírovcové listy.
Dokud u nás byly jírovce zdravé, tak patřily k významným včelařským stromům. Včelí vosk, postavený včelami v termínu květu jírovců míval zajímavou tmavooranžovou barvu. Poškozené stromy ale mají v květech málo nektaru, proto v současnosti létají na jejich květy hlavně skromnější čmeláci.


Pryskyřník zlatožlutý

Pryskyřník zlatožlutýčeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník zlatožlutý je název pro bohatý komplex mnoha navzájem podobných druhů. Jejich charakteristickým znakem jsou listy, totiž to, že přízemní listy jsou nápadně odlišné od lodyžních.
Je to častý druh, který roste na okrajích lesů, v lesních světlinách nebo na pastvinách.
Většinou tvoří semena apomikticky (bez opylení). Proto hmyz na květy neláká.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6