Blanokřídlí v Praze

Únorové obrázky

Únorové obrázkyUž je únor, a v Praze a okolí pořád nemáme sníh. Původní, české druhy stromů a bylin se tím obvykle nedají splést, jsou na výkyvy počasí zvyklé a dávají si pozor, aby nezačaly rašit nevhodně brzy. Naopak takové druhy, které si botanické zahrady dovezly třeba z Číny nebo z Japonska, mohou mít velké potíže, jestli během teplého února naraší a pak v březnu přijdou mrazy.
Na stromech bez listí bývají vidět ptáci. Tady se nechala fotografovat poštolka, jak sedí na svojí pozorovatelně.


Botanická zahrada Praha Troja v prosinci

Botanická zahrada Praha Troja v prosinciProsinec v botanické zahradě stále ukazuje lidem řadu zajímavostí.
Krásnoplodka japonská (Callicaria japonica) je tu svou barevností v zimě ojedinělá. Pěstují tu ovšem několik kultivarů krásnoplodky japonské, a taky se různě po zahradě dají najít i další, sice nápadně podobné, ale přesto jiné druhy krásnoplodek.


Zobrazit více
Lumek rodu Metopius

Lumek rodu Metopiusčeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Metopiinae

Lumci rodu Metopius jsou endoparaziti celé řady různých druhů motýlů. Samička lumka klade vajíčko do motýlých housenek. Je to užitečný druh lumka, má vliv na to, aby se v lesích nepřemnožili housenky problémových škodlivých druhů.
Dospělci se v létě pohybují na okoličnatých rostlinách, živí se hlavně květním nekarem.
Foto 29. 7. 2017 v Praze 6 na louce v sousedství PP Baba.


Zlatěnka

Zlatěnkačeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka Hedychrum gerstaeckeri je dlouhá jen 4 až 8 mm. Ráda se živí na květech řebříčků.
O jejím životě je zatím málo znalostí. Pravděpodobně se její larvy vyvíjejí jako hnízdní paraziti uzlatek.
Fotografovala jsem jí 5. 7. 2017 v Praze 6 v prostoru Kotlářka. Právě tady se hodně vyskytují uzlatky, a to jak druh uzlatka obecná (Cerceris rybyensis), tak uzlatka pětipásá (Cerceris quinquefasciata).


Zobrazit více
Kokoška pastuší tobolka

Kokoška pastuší tobolkačeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Kokoška pastuší tobolka je častý plevelný druh. Její semena dokážou klíčit při nízkých teplotách, mnohdy už v zimě nebo v časném předjaří. Díky odolnosti na chladno se lze setkat s kvetoucími rostlinami kokošky od počátku jara až do pozdního podzimu.
Kvítky má drobné, nenápadné, někdy mohou korunní lístky květů dokonce chybět. Květy kokošky vyhledává mnoho druhů včel samotářek i včely medonosné.


Starček obecný

Starček obecnýčeled: Hvězdnicovité - Asteraceae

Starček obecný je velmi otužilý plevelný druh, dokáže přezimovat snad ve všech růstových fázích. Proto je možné na něm vidět květy a zralé plody už v březnu. V jednom roce stihne vytvořit několik generací.
Taková rychlá obměna generací mu umožňuje využívat evoluční mechanismy. Byl první rostlinou, u které se objevila rezistence vůči některým herbicidům. Běžné rostliny starčku obecného jsou stále na aplikaci herbicidů citlivé, ale už i u nás v ČR se šíří populace, se kterými si obvykle používané herbicidy neporadí.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6