Blanokřídlí v Praze

Ve Stromovce rozkvetly javory červené.

Ve Stromovce rozkvetly javory červené.Javor červený (Acer rubrum) pochází ze Severní Ameriky. U nás je to zatím málo známá okrasná dřevina. Různé kultivary tohoto druhu javoru se častěji vysazují v českých parcích teprve v posledních letech, proto se u nás většinou setkáváme jen s mladými stromy.
Rozkvétá už v březnu. A pokud se v této době oteplí a hmyz může začít vyletovat ze svých úkrytů, tak se květy javorů červených stávají velmi vyhledávané. Včelám samotářkám i včelám medonosným přítomnost javorů červených velmi prospívá. Na horní fotografii je sameček druhu pískorypka popelavá (Andrena cineraria).
Ale pozor - javor červený je velmi jedovatý pro koně !


Kvítky kolem pražských skal - křivatec český

Kvítky kolem pražských skal - křivatec českýKvěty křivatců českých se objevují už v březnu. Jsou vcelku malé, ale v časném jaru patří k prvním rostlinám, které můžeme vidět kolem nevápnitých skal. (Ve vápencových oblastech drží prvenství v časném jarním rozkvětu jaterník podléška.)
Výskytu křivatců je potřeba si všímat ještě z dalšího důvodu. Křivatce ukazují přírodní lokality, které jsou po tisíciletí stabilní. Naše populace křivatců českých totiž nevytváří semena. Dokáže se množit jen cibulkami. Proto není schopen šířit se někam na jiná vzdálená místa. Pouze při půdních sesuvech se drobné cibulky dostávají dolů na nižší místa na skále, někdy je přitom i odnese vítr kousek vedle.


Zobrazit více
Pískorypka ovocná

Pískorypka ovocnáčeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka ovocná je dlouhá 7 až 12 mm, jedná se tedy o drobnější druh. Vzhledově je samička pískorypky ovocné nerozlišitelná od pískorypky časné. Tyto dva druhy se ale liší způsobem života, pískorypka ovocná sbírá nektar a pyl pro svoje larvičky přednostně z květů ovocných stromů.
Zjara se objevuje už v březnu.


Čalounice obecná

Čalounice obecnáčeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Čalounice obecná je dlouhá jen 8 až 12 mm. Samička má břišní sběráček rezavý - na zdejším obrázku je žlutě zbarvený od pylu rostlin.
S dospělci se lze v přírodě setkat od června do srpna. V teplých oblastech je to hojný druh. Sbírá nektar a pyl z mnoha druhů rostlin. Hnízdí v původních dutinách na rozmanitém podkladu, v mrtvém dřevě, v suchých lodyhách, ve zdech, často i v umělých hnízdech.


Zobrazit více
Rozrazil lesklý

Rozrazil lesklýčeleď: Jitrocelovité - Plantaginaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Rozrazil lesklý je malá jednoletá bylina. Lodyha se od báze větví na větší počet poléhavých, obvykle růžicovitě rozprostřených výhonů. Květy vyrůstají jednotlivě. Květní koruna je světle modrá, s tmavším žilkováním. Květy mají v průměru 5 - 8 mm (jsou výrazně menší než květy rozrazilu perského, se kterým rozrazil lesklý často roste společně na stejném stanovišti).
Překvapily mne včely medonosné, na rozrazilu lesklém sbíraly v květech hlavně pyl. Obvykle si totiž dělnice včel medonosných rozrazilů nevšímají.


Devětsil lékařský

Devětsil lékařskýčeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Devětsil lékařský je vytrvalá statná bylina. Do okolí se rozšiřuje nejen semeny, ale i dlouhými kořenovými výběžky. Roste hlavně na vlhkých místech, na březích potoků a řek. Je hojný v horských a podhorských oblastech. V nížinách bývají rozrostlé obvykle jen skupiny devětsilů, které pocházejí z jediné původní rostliny.
Vytváří 2 výrazně odlišné typy kvetoucích lodyh. Některé rostliny mají převahu zdánlivě oboupohlavných květů, jsou funkčně jen samčí, a krátce po odkvětu vadnou. Rostliny s převahou samičích květů mívají uprostřed květenství 1 až 3 zdánlivě oboupohlavné kvítky. Ze samičích kvítků vyčnívá dlouhá čnělka, která je zakončená dvouramennou bliznou.
Na horní fotografii je rostlina s převahou samičích kvítků.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6