Zdravý a bezpečný pohyb v pražkých lesích ?

28.12.2018 od Hanka

Ještě před půl stoletím byly na nezastavěných plochách v Praze hlavně pastviny, ovocné sady, nebo malá políčka. Pak ale nastaly rozsáhlé zalesňovací akce. Sazenice lesních dřevin byly vysazované obvykle blízko u sebe, tak jak to má být. Teprve v dalších letech se mají nadbytečné stromečky vyřezávat, aby porost nebyl nezdravě hustý. Ta první prořezávka se v pražských lesích ještě v osmdesátých letech obvykle povedla. Na další probírky v následujících letech ale zpravidla nedošlo. Tím vznikly přehoustlé lesíky, kde se stromům nedaří, a mladé stromy hromadně usychají.

Z tohoto stavu ale nelze obviňovat jenom lesníky. Oni to totiž mají s pražskou veřejností těžké. Kdykoliv někde začnou trochu kácet, hned na ně lidi píšou stížnosti. Tihle aktivní "ochránci přírody" nechtějí pochopit, že pokud rostou vysazené stromy hodně blízko u sebe, tak ve výsledku z toho nevznikne nádherný les s mnoha stromy, ale že ten porost pak uhyne prakticky celý.
Na dalším obrázku je vidět, jak z vysazených borovic nepřežila skoro žádná, ale protože stromy bez jehličí nedávají stín, vyrůstá pod nimi ze semen hodně jasanů.
/Stav lesa proti zřícenině Baba v Praze 6.
Potíž je ale také v tom, že takové polovyvrácené stromy jsou nebezpečné pro lidi.
Napůl spadlé kmeny se někde ve větvích zaklínily do jiných okolních stromů, jenže takové uchycení není pevné, stačí málo, a všechno to spadne.
/Vyvrácené stromy v lesíku u zříceniny Baba.
Kdyby byl takový polovyvrácený les někde ve svahu na špatně přístupném místě, tak by to nemuselo nikomu vadit. Problém je v tom, že všechny fotografie v tomhle článku jsou z lesíka naproti zřícenině Baba v Praze 6, kudy denně projdou stovky výletníků.

Mnohé suché borovice zatím stojí rovně, ale jejich stabilita je právě tak špatná.
/Suchý strom v lesíku Baba.
/Nakloněný strom v lesíku proti zřícenině.
Vedle lesní cesty ke zřícenině je stav většinou lepší, ale i tady jsem kousek vedle hojně využívané cesty ke zřícenině Baba vyfotografovala spadlý kmen mohutného dubu.
/Spadlý dub u cesty.

Na malém kousku jsou v lesíku za zříceninou Baba vysazené douglasky. A ty jsou v překvapivě dobrém stavu.
Taky jsou přehoustlé, i ony by potřebovaly prořezat a pustit mezi ně víc světla, ale je to znát, že si umí v obtížných podmínkách poradit ze všech druhů stromů nejlépe.
/Douglasky vysazené v lesíku proti zřícenině Baba.
Bylo by užitečné, kdyby lidi vysazovali douglasky do hospodářských lesů častěji. Brání tomu ochránci přírody, že douglaska není původní evropská dřevina. (Škoda že s takovým zaujetím neprotestují proti pěstování kukuřice.)

Místo toho máme v Praze lesy v takovém stavu, jaký vyhovuje jenom divokým prasatům.
/Vyvrácená tlustá borovice v lesíku u zříceniny Baba.

Kdopak nám tu louku u zříceniny Baba v Praze 6 přeoral?
/Louka po orbě divokých prasat.
Stopa ukazuje na pachatele zcela jasně.
/Stopa divokého prasete.

Vážení pražští zastupitelé, zajistěte nápravu tohoto stavu. Abychom nemuseli mít strach vstoupit do lesa.

Vážení ochránci přírody, přestaňte psát stížnosti a udání na lesníky, kdykoliv někde nějaký stromeček pokácí.
Pochopte, že z přehoustlého lesa nevyroste zdravý les, ale že takový porost uhyne komplet celý. Že stromy potřebují mít kolem sebe prostor, potřebují, aby déšť dopadal i na kořeny stromů, nekončil jen na větvích konkurenčních porostů.

DOBRÁ ZPRÁVA Z KONCE LEDNA: Les proti zřícenině Baba je probraný. A zdravé stromy, které zůstaly, snad zesílí. Nyní se ke stromům dostane víc světla. Ale je to na nich vidět, jak jim přehoustlý porost škodil, že mají jen slabé dlouhé kmeny, a zdravé jehličí na větvích jen na vršku koruny.
/Borovice po prosvětlení lesa.

V parku Ladronka kvete mohutný jeřáb prostřední.
Svahy v Dolní Šárce v deštivém období ledových mužů.
Blanokřídlý hmyz PP Kalvárie v Motole a přilehlých sadů
Blanokřídlý hmyz VKP Řepská step

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist