Zimní otužilec vroubenka jalovcová.

12.1.2019 od Hanka

V zimním období je většina druhů hmyzu ukrytá a v nepohyblivém stavu. Proto mne překvapila ploštice vroubenka jalovcová (Gonocerus juniperi), když jsem jí zastihla v mrazivém počasí, jak pochoduje po cypřišku.
Vroubenka jalovcová přezimuje ve stadiu dospělců. A předvádí nám, že chladová odolnost hmyzu je mnohem dokonalejší než bychom dokázali my lidé.

Vroubenka jalovcová je náš původní evropský druh. V minulosti žila pouze na jalovci obecném. Ale když začali zahradníci vysazovat v českých parcích další druhy cypřišovitých rostlin, co mají původ na americkém kontinentě nebo ve východní Asii, vroubenka jalovcová se dokázala přizpůsobit. Nyní se vyvíjí nejen na jalovcích, ale i na zeravech a na cypřišcích.
/Vroubenka jalovcová, foto shora.
Vroubenku jalovcovou jsem fotografovala na cypřišku tupolistém.
Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa) pochází z japonských ostrovů, z horských oblastí.

/Vroubenka jalovcová je ze spodu zelená.
Vroubenka jalovcová má zelený spodek těla.
/Vroubenka jalovcová, pohled odspoda.

Cypřišek tupolistý v pražské Stromovce.
/Cypřišek tupolistý v pražské Stromovce.

V parku Ladronka kvete mohutný jeřáb prostřední.
Svahy v Dolní Šárce v deštivém období ledových mužů.
Blanokřídlý hmyz PP Kalvárie v Motole a přilehlých sadů
Blanokřídlý hmyz VKP Řepská step

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist