Svahy v Dolní Šárce v deštivém období ledových mužů.

15.5.2019 od Hanka

Podle přísloví starých zahradníků přichází období ledových mužů v době, kdy kvetou hlohy. V letošním roce se tahle pranostika vyplnila přesně. I když je nyní chladno, na jižních svazích se dá vidět řada zajímavostí, pokud na chvilku vykoukne sluníčko.
(Na horní fotografii je pohled z plochy přírodní památky Dolní Šárka na protější severní zalesněný svah nad Šáreckým potokem a na vrcholu stojí kostel svatého Matěje.)

Rozkvetlý hloh.
/Hlohy kvetou v období ledových mužů.

Stráně nad Šáreckým potokem jsou většinou zalesněné. Zůstalo tu ale několik nezarostlých ploch na výchozech skalních žeber na jižních a západních svazích.

Na skalách začíná kvést mateřídouška panonská.
/Mateřídouška, trs kvetoucích rostlin na skále.
Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) na mateřídoušce.
/Modrásek rozchodníkový s rozevřenými křídly.
V přírodní památce Dolní Šárka létali modrásci rozchodníkoví v tomto týdnu v hojném počtu. To je dobře, jedná se totiž o ubývající druh motýla.
/Modrásek rozchodníkový na mateřídoušce.

Vůči chladnu jsou hodně odolné nomády. Tady je na mateřídoušce sameček druhu nomáda pruhovaná (Nomada succincta).
/Mateřídouška s nomádou.

Trýzel škardolistý, který tu pokrýval žlutou barvou většinu nezalesněných svahů, už pomalu odkvétá.
/Trýzel škardolistý odkvétá.
K hluboko uloženému nektaru trýzelových květů dosáhne jen hmyz s velmi dlouhým sosákem. Pracovitá včelička na fotografii zřejmě v květech sbírá jen pyl, který je snadno dostupný.
/Trýzel s pracovitou včeličkou.

Brouci také myslí na založení další generace jejich druhu.
/Trýzel škardolistý s brouky.

Začíná kvést vikev tenkolistá.
/Vikev tenkolistá, květenství a listy.
Až se oteplí, bude na květech vikve hodně hmyzu.
/Vikev tenkolistá, porost v PP Dolní Šárka.

Plochy na slunci začíná zdobit kavyl Ivanův (Stipa pennata). Před deseti roky tu býval kavyl Ivanův vzácný, vídala jsem na zdejších svazích jen jednotlivé rostlinky. Nyní, po předchozích suchých a teplých letech, tu začíná být hojný, v některých místech tvoří souvislý porost i na větší ploše..
/kavyl Ivanův, ozdobný klásek.
Naopak na trochu zastíněných místech pod duby rozkvétají silenky nící.
/Silenka nící, květenství.

Zajímavosti z pražské Stromovky.
Kloš jelení
Mladé čmeláčí matky využívají oteplení a opět vyletují na květy.
Obrázky od potoka z Dolní Šárky.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist