Aktuality Seznam

23.3.2019

Ve Stromovce rozkvetly javory červené.

od Hanka

Javor červený (Acer rubrum) pochází ze Severní Ameriky. U nás je to zatím málo známá okrasná dřevina. Různé kultivary tohoto druhu javoru se častěji vysazují v českých parcích teprve v posledních letech, proto se u nás většinou setkáváme jen s mladými stromy.
Rozkvétá už v březnu. A pokud se v této době oteplí a hmyz může začít vyletovat ze svých úkrytů, tak se květy javorů červených stávají velmi vyhledávané. Včelám samotářkám i včelám medonosným přítomnost javorů červených velmi prospívá. Na horní fotografii je sameček druhu pískorypka popelavá (Andrena cineraria).
Ale pozor - javor červený je velmi jedovatý pro koně !

Číst více

22.3.2019

Kvítky kolem pražských skal - křivatec český

od Hanka

Květy křivatců českých se objevují už v březnu. Jsou vcelku malé, ale v časném jaru patří k prvním rostlinám, které můžeme vidět kolem nevápnitých skal. (Ve vápencových oblastech drží prvenství v časném jarním rozkvětu jaterník podléška.)
Výskytu křivatců je potřeba si všímat ještě z dalšího důvodu. Křivatce ukazují přírodní lokality, které jsou po tisíciletí stabilní. Naše populace křivatců českých totiž nevytváří semena. Dokáže se množit jen cibulkami. Proto není schopen šířit se někam na jiná vzdálená místa. Pouze při půdních sesuvech se drobné cibulky dostávají dolů na nižší místa na skále, někdy je přitom i odnese vítr kousek vedle.

Číst více

14.3.2019

Vltava začala mít vyšší průtok vody než je obvyklé.

od Hanka

V posledních dnech přišlo značné ochlazení, hmyz nelétá. Proto dnešní aktualita nebude o blanokřídlém hmyzu, ale o Vltavě. Na území Prahy je většina vltavského toku spoutána regulacemi a hladina bývá na stejné úrovni, protože výšku její hladiny určují jezy a zdymadla. Pouze v severní části, podél zoologické zahrady, se řeka blíží přirozenému stavu. A to chci na fotografiích ukázat.

Číst více

7.3.2019

Při rozkvětu prvních vrbových jehněd začíná hmyzu doba hojnosti.

od Hanka

A současně se po přezimování začnou v české přírodě objevovat i další druhy včel.
Letos mne překvapila svým časným předjarním příletem samička druhu zednice rohatá (Osmia cornuta). Je to nápadně černooranžová včela z čeledi čalounicovitých (Megachilidae). Velikostí připomíná menšího čmeláka.

Číst více

20.2.2019

Výrazné oteplení v polovině února je potřeba zaznamenat.

od Hanka

Ve dnech 15. až 19. 2. 2019 bylo natolik teplo, že z úlů vylétaly včely. Neobvyklé je to, jak bylo teplo několik dnů za sebou. Krátká únorová oteplení třeba na chvilku na odpoledne bývala i v dřívějších letech. Je to velká změna ve srovnání s minulými desetiletími. Ze svého dětství si totiž pamatuju, jak jsme v únoru mívali třeba 3 týdny tzv. uhelné prázdniny. Tenkrát před téměř šedesáti lety bývaly v únoru takové mrazy, že na vytápění školních budov chybělo uhlí.
Letos jsem 17. února fotografovala včely, jak sbíraly nektar a pyl na rozkvetlém vřesovci v Botanické zahradě v Troji.

Číst více

3.2.2019

Zimní sčítání netopýrů.

od Hanka

Každý rok na konci ledna a začátkem února probíhá velké sčítání zimujících netopýrů. Je to dobře vybraný termín, zdá se, že v této době netopýři spí docela tvrdě a krátké a ohleduplné chování lidí v jejich blízkosti je neprobouzí.
Každý druh netopýra má trochu jiné požadavky na místa, kde chce přezimovat. Já byla pozvána do míst, kde byl druh netopýr velký.

Číst více

26.1.2019

Cesta k pramenu potoka Brusnice a proč a jak a kde se v Praze 6 objevují prameny.

od Hanka

Potok Brusnice je sice krátký a málo vodnatý, ale svým významem je v pražské historii nejdůležitější. Byl jedním z několika zdrojů vody i pro Pražský hrad.
V minulých dobách si lidé pramenů vody velmi vážili a uměli s vodou dobře hospodařit. A tak právě tady, kde začíná potok Brusnice, se v roce 993 sešli pražský biskup Vojtěch a kníže Boleslav II, a založili Břevnovský klášter.
Na horní fotografii je vstupní brána do areálu Břevnovského kláštera, protože právě tudy je potřeba projít, když chceme vidět pramen Brusnice.

Číst více

12.1.2019

Zimní otužilec vroubenka jalovcová.

od Hanka

V zimním období je většina druhů hmyzu ukrytá a v nepohyblivém stavu. Proto mne překvapila ploštice vroubenka jalovcová (Gonocerus juniperi), když jsem jí zastihla v mrazivém počasí, jak pochoduje po cypřišku.
Vroubenka jalovcová přezimuje ve stadiu dospělců. A předvádí nám, že chladová odolnost hmyzu je mnohem dokonalejší než bychom dokázali my lidé.

Číst více

11.1.2019

Blánatka lipová je jihoevropský druh ploštice, nyní žije i v Praze.

od Hanka

Blánatka lipová (Oxycarenus lavaterae) žila donedávna jen v jižní Evropě. Ale vzhledem k celkovému oteplování klimatu už přežívá i české zimy. V zimě je velmi nápadná tím, že přezimuje hromadně po stovkách nebo tisíci jedincích na jižní straně kmenu stromů, nejčastěji na lípách.

Číst více

28.12.2018

Zdravý a bezpečný pohyb v pražkých lesích ?

od Hanka

Ještě před půl stoletím byly na nezastavěných plochách v Praze hlavně pastviny, ovocné sady, nebo malá políčka. Pak ale nastaly rozsáhlé zalesňovací akce. Sazenice lesních dřevin byly vysazované obvykle blízko u sebe, tak jak to má být. Teprve v dalších letech se mají nadbytečné stromečky vyřezávat, aby porost nebyl nezdravě hustý. Ta první prořezávka se v pražských lesích ještě v osmdesátých letech obvykle povedla. Na další probírky v následujících letech ale zpravidla nedošlo. Tím vznikly přehoustlé lesíky, kde se stromům nedaří, a mladé stromy hromadně usychají.

Číst více