Aktuality Seznam

26.12.2018

Vánoční svátky jsou oslavou narození dítěte

od Hanka

Vánoce nám ukazují, že tím nejdůležitějším v lidském bytí je vztah matky k dítěti. Dítě je tím, co přidává člověčí existenci rozměr budoucnosti, bez kterého by bylo na zemi smutno. Vánoce jsou také oslavou statečné ženy Marie, která neměla strach přijmout dítě navzdory obtížným vnějším okolnostem.
Z předchozích období se v české krajině zachovalo mnoho soch a obrázků matky Marie a dítěte Ježíška. Ve dvacátém století ale bylo hodně takových památek zničeno - a často byla poškozená i odvaha žen, dát život dítěti. Vánoce mají být svátky míru, to znamená aby byl klid nejen na bojištích, kde spolu válčí muži, ale aby ženy nebyly ve válce s jejich nenarozenými dětmi. Aby se ve svém rozhodování nechávaly vést láskou, nikoliv strachem z budoucích obtíží.

Číst více

5.11.2018

Topoly.

od Hanka

Na březích Vltavy a Labe jsou často vysazované topoly černé, zejména pyramidální prašníkový klon topol vlašský (Populus nigra "Italica"), který pochází ze středoasijské poplace. Ten se rozmnožuje pouze vegetativně, zakořeňováním větviček. Možná všechny stromy tohoto klonu, s jakými se v Čechách setkáváme, pocházejí původně z jediného stromu, který byl do Evropy dovezen první.
Naopak náš původní druh topol černý (Populus nigra) je v české přírodě čím dál víc vzácnější. Dokáže se totiž snadno křížit se svým severoamerickým příbuzným (Populus deltoides). Většina topolů, jaké u nás vyrůstají ze semen, jsou kříženci.

Číst více

20.10.2018

Ladronka a její jasany.

od Hanka

Jasan ztepilý je druh, který se dokáže přizpůsobit mnoha odlišným podmínkám. Podle nároků na dostupnost nebo nedostupnost vody u kořenů jasanu někteří odborníci popisují 3 ekotypy jasanu ztepilého, a to typ lužní, horský a vápencový. Podle názoru jiných odborníků se jasan kteréhokoliv ekotypu dokáže dobře přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Tak či onak, jasany ztepilé na Ladronce odolávají letošnímu suchu překvapivě dobře. A to i v případě, že ve zdejších výsadbách jsou také kultivary jasanu ztepilého, které se rozmnožují pouze roubováním.
Na horní fotografii je kultivar, který se odlišuje od základního typu tím, že jeho listy na podzim krásně žloutnou. Normální, divoký typ jasanu ztepilého má listy dlouho do podzimu zelené, které před opadáním mají světle zelenošedou barvu.

Číst více

19.10.2018

Ladronka je dlouhá travnatá pláň se stromy podél okrajů.

od Hanka

Ladronka je park na jednom z nejvyšších míst v Praze. Kolem usedlosti vede vrstevnice, která určuje výšku 360 metrů nad mořem. (Naopak nejnižší nadmořská výška je za Sedlcem, kde Vltava opouští Prahu, 177 m. n. m.)
Ladronka také patří k nejsušším místům v Praze. Rostliny tu mají k dispozici jen trochu vody, která sem naprší, ale to jen na krátkou dobu, než se voda vsákne do takové hloubky, kam na ní kořeny nedosáhnou. V malé hloubce pod trávníkem je rozpraskaná opuka, a těmi puklinami mizí voda docela rychle. Proto tu úspěšně rostou jen takové druhy stromů, které se umí se suchem vyrovnávat. Tady chci ukázat strom JERLÍN JAPONSKÝ.

Číst více

18.10.2018

Ladronka a její stromy v barvách podzimu.

od Hanka

Podzim dokáže vykouzlit krásné obrazy. Areál Ladronka je v péči Úřadu městské části Praha 6. Proto se chci této lokalitě víc věnovat. V Praze 6 je mnoho krásných míst se vzácnou přírodou, jenže v naprosté většině má péči o tato území na starosti Magistrát hl. m. Prahy. Pro nás, kteří bydlíme v Praze 6, je Ladronka prostě naše, a tak je potřeba se s ní důkladně seznamovat.
V téhle kapitole chci ukázat krásný strom JEŘÁB PROSTŘEDNÍ.

Číst více

29.9.2018

Setkání se vzácným pavoukem stepníkem rudým v Praze 6.

od Hanka

V Praze žije mnoho vzácných druhů. Když se člověk vydá některou vzácnost hledat, obvykle nic nenajde. A když jsem šla na vycházku jen tak, najednou na pěšince proti mně pochodoval červený korálek. Já zůstala stát, pavouk stepník rudý (Eresus kollari) prchnul do sousední vegetace. Ale občas se zastavil, a nechal se chvilku fotografovat. Potom zmizel pod trsem suché trávy.
Nápadně červený zadeček mají pouze samečci, samičky jsou hnědočerné.

Číst více

22.9.2018

Roztoči na mladých matkách čmeláků a pačmeláků.

od Hanka

V těchto posledních teplých dnech letošního září zaujala mojí pozornost mohutná mladá matka druhu pačmelák cizopasný (Bombus rupestris). Pohybovala se mezi květy ořechokřídlece klandonského, a krátce se nechala fotografovat, než odletěla někam dál. Na další fotografii se ale ukázalo, že si na těle nese souputníka, roztoče Parasitellus fucorum. Tihle roztoči jsou na čmelácích k vidění docela často. Ale teprve nyní se mi povedlo na internetu na cizojazyčných stránkách dohledat, co jsou tihle roztoči zač a jak žijí ve společenství čmeláků. O tom budu dál psát.

Číst více

11.9.2018

V pražských ulicích teď dozrávají oříšky tureckých lísek.

od Hanka

Líska turecká je odolná vůči klimatickým výkyvům. V Praze je to často vysazovaný alejový strom.
A právě nyní nastalo období dozrávání jejích oříšků. Zralé oříšky teď padají na zem i na zaparkovaná auta. Padají všude kolem jako když prší a dělají ťuk - ťuk, ťuky - ťuk!

Na fotografii je vrchol stromu (turecké lísky) v ulici v Praze 6.

Číst více

7.9.2018

V září je nedostatek květů, včelám medonosným chybí hlavně pyl.

od Hanka

Včely medonosné teď trpí hlavně kvůli nedostatku pylu. Květů je teď v přírodě málo. A tak včely sbírají pyl i na květech takových rostlin, jakých by si nevšímaly, kdyby neměli nouzi. Na fotografii včela sbírá pyl na květech merlíku. Merlíky jsou rostliny, které jsou přizpůsobené opylování větrem, sladký nektar pro hmyz se v jejich květech netvoří.

Medových zásob teď mají včely většinou v úlech dostatek. Včelaři je totiž koncem léta krmí rozpuštěným cukrem. To včelám pomáhá. Sacharoza je totiž i přirozenou součástí květního nektaru a medovice, proto řepný cukr včely zpracovávají velmi dobře. Na zásobách, které si včelstva koncem léta vytvoří, musí celé jejich včelí společenství žít až do následujícího jara.

Číst více

25.8.2018

Veleslavínský zámeček v Praze 6 a jeho krásný park s mohutnými starými stromy má být zanedlouho prodán v dražbě.

od Hanka

Veleslavínský zámeček - kdo ho chce prodat? Nyní je vlastníkem Česká republika, dražbu se chystá zorganizovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spadá pod Ministerstvo financí. A to je ten problém, pro veřejnost by to byla veliká a hlavně nenapravitelná ztráta, kdyby k prodeji došlo.

Veleslavínský zámeček je významná kulturní památka. A to nejen samotná budova, ale celá tato oblast, kde pramenil Veleslavínský potok (nyní je svedený do podzemních potrubí) je historicky důležitým místem. Snad celé české dějiny by se daly popsat na událostech, které se staly právě tady.

Číst více