Sceliphron curvatum Kutilka asijská

od Hanka

čeleď: Kutilkovití - Sphecidae

Kutilka asijská pochází ze Střední Asie a z Indie, v Čechách pozorována od 90tých let předchozího století, nyní začíná být velmi hojným druhem. Často žije ve městech a hnízdečka si staví na skrytých místech v domech.
Hnízdečka pro svoje larvy si zhotovuje z bláta. Na obrázku nahoře je zachycená těsně před odletem se svojí blátivou kuličkou v kusadlech. Jako potravu pro larvy nanosí do hnízdečka ochromené pavouky.
Fotografie 8. 7. 2016 nad stanicí metra Motol.

Číst více

Specodes sp. Ruděnka - popis rodu

od Hanka

čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

V ČR žije 24 druhů ruděnek. Největší z nich je ruděnka běloretá, ta je často k vidění, protože upoutává pozornost jak svou nápadnou barevností, tak velikostí, je dlouhá až 15 mm (stejně jako dělnice včel medonosných).
Ostatní druhy jsou menší, často velmi malé (několik druhů je menších než 6 mm), a mnohdy navzájem obtížně rozlišitelné.
Všechny druhy jsou hnízdní paraziti. Hlavními hostitely jsou ploskočelky rodů Halictus a Lasioglossum (také pískorypky a hedvábnice).

Číst více

Sphecodes albilatris Ruděnka běloretá

od Hanka

čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ruděnka běloretá je náš největší druh ruděnky, je dlouhá 11 až 15 mm.
Je hnízdní parazit u druhu hedvábnice jarní. Samička zjara hledá hnízdiště svého hostitelského druhu pátravým letem nízko nad zemí. Potom aktivně proniká do hnízdečka hostitele, po otevření plodové komůrky odstraní původní vajíčko nebo larvu a na pylonektarové zásoby vyklade svoje vajíčko. Potom komůrku uzavře.

Číst více

Sphecodes gibbus Ruděnka hrbatá

od Hanka

čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ruděnka hrbatá je štíhlá a dlouhá jen 7 až 13 mm. Je to hnízdní parazit u ploskočelek rodu Halictus.
Přezimují oplodněné samičky, ty pak začínají vyletovat od poloviny dubna. Od června do září vyletuje nová generace, samečkové i samičky. V teplých oblastech ČR je to hojný druh.
Rozsah červeného zbarvení zadečku je proměnlivý.
(Na zdejších fotografiích je sameček.)

Číst více

Sphex funerarius Kutilka obecná

od Hanka

čeleď: Kutilkovití - Sphecidae

Kutilka obecná je nápadný druh, až 22 mm dlouhý. V přírodě lze vidět dospělce od června do září.
Samičky si vyhrabávají v písčité zemi šikmou chodbu s odbočkami se dvěma až čtyřmi plodovými komůrkami.
Pro svůj plod samička vytváří zásoby - ochromené cvrčky a kobylky, obvykle 2 až 3 kusy kořisti.
Často hnízdí hromadně a vytváří početné hnízdní agregace.

Dospělci získávají energii ze sladkého nektaru na květech.

Číst více

Symmorphus murarius Hrnčířka zední

od Hanka

čeleď: Vosovití - Vespidae

Hrnčířka zední je dlouhá 9 až 17 mm, podle množství potravy, co měla larvička k dispozici. Dospělci v přírodě létají od května do srpna. Samičky budují hnízdečka pro svoje larvy v nejrůznějších dutinách, často v opuštěných chodbách dřevních brouků v mrtvých kmenech stromů, ale i v dutých stéblech rákosí.
Jako zásoby potravy nosí do svých hnízdeček ochromené larvy mandelinek, nejraději larvy druhu mandelinka topolová.
Přepážky mezi buňkami tvoří z mokré hlíny, vstup do hnízda maskuje rozkousanou drtí z dřevních vláken.

Číst více

Symphyta Blanokřídlí, podřád širopasí - popis podřádu širopasí

od Hanka

Širopasí jsou vývojově nejstarší blanokřídlí. Jejich zadeček přisedá celou šíří i výškou k zadohrudi.
Křídla mají bohatou žilnatinu. Larvy širopasích (housenice) se velmi podobají housenkám motýlů.

Číst více