Melitta leporina Pilorožka vojtěšková

od Hanka

čeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Pilorožka vojtěšková je drobná samotářská včelka, dlouhá 11 až 13 mm. V přírodě se s ní lze setkat od června do září.
JE VÝZNAMNOU OPYLOVATELKOU VOJTĚŠKY. Vojtěška, botanicky správně napsáno tolice vojtěška, je pro tuhle včelku nenahraditelná, i když dokáže sbírat pyl a nektar i na jiných bobovitých rostlinách.
Vojtěšku dokáže opylovat několik druhů včeliček, trochu i včela medonosná. Ovšem výroba vojtěškového osiva do značné míry závisí na přítomnosti samotářských druhů včel u semenářských porostů, jednou z nich je také pilorožka vojtěšková.

Číst více

Melitta nigricans Pilorožka kyprejová

od Hanka

čeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Pilorožka kyprejová létá v červenci a v srpnu na porostech kyprejů, v Čechách roste v přírodě jen druh kyprej vrbice.
Pilorožka kyprejová je vázaná na kypreje, pro svoje larvičky připravuje zásoby potravy pouze z pylu a nektaru kyprejů. I dospělci sají pro svojí výživu prakticky pouze na kyprejích.
Kypreje jsou mimořádně dobré včelařské rostliny. Bývá na nich i mnoho dalších druhů hmyzu, zejména čmeláků a včel medonosných.

Číst více

Metopius sp. Lumek rodu Metopius

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Metopiinae

Lumci rodu Metopius jsou endoparaziti celé řady různých druhů motýlů. Samička lumka klade vajíčko do motýlých housenek. Je to užitečný druh lumka, má vliv na to, aby se v lesích nepřemnožili housenky problémových škodlivých druhů.
Dospělci se v létě pohybují na okoličnatých rostlinách, živí se hlavně květním nekarem.
Foto 29. 7. 2017 v Praze 6 na louce v sousedství PP Baba.

Číst více

Neosmia bicolor Zednice dvoubarvá

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice dvoubarvá je velká jen 8 až 10 mm, ale velmi nápadná zbarvením. Zjara se objevuje už koncem března.
Patří do skupiny zednic, které hnízdí v prázdných ulitách plžů. Zednice dvoubarvá si vybírá jen středně velké ulity, v každé ulitě bývá jediná plodová komůrka, vyjímečně víc.
Sbírá nektar a pyl z mnoha druhů rostlin.

Číst více

Neuroterus numismalis Žlabatka penízková

od Hanka

čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka penízková je na území Prahy vzácnější. Podařilo se mi jí najít pouze v Dendrologické zahradě v Průhonicích (30. 9. 2016).
Má podobný vývoj jako žlabatka hrášková. Také má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek, oba vyrůstají na dubových listech.

Číst více

Neuroterus quercusbaccarum Žlabatka hrášková (lentilková)

od Hanka

čeleď: Žlabatkovití - Cynipidae

Žlabatka hrášková je naše nejhojnější žlabatka. Na fotografii jsou podzimní hálky žlabatky hráškové na listu dubu. Je to velmi hojný druh žlabatky, na dubu letním a dubu zimním téměř všudypřítomný.
Tato žlabatka má 2 generace do roka, vytváří 2 odlišné typy hálek.

Číst více

Nomada Nomáda - popis rodu

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomády jsou hnízdní paraziti u samotářských druhů včel.
V ČR jich žije 70 druhů.
Nomády často létají nízko nad zemí a hledají vstupy do hnízdeček hostitelských druhů včel. Pokud najdou otevřenou komůrku, kterou samotářská včela ještě nestihla úplně zásobit pylem a nektarem, nomády tam ukryjí svoje droboučké vajíčko do izolační vrstvy stěny komůrky. Vylíhlá larva nomády pak odstraní hostitelské vajíčko a sama se živí na pylonektarových zásobách v komůrce.

Číst více

Nomada bifasciata Nomáda dvouskvrnná

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouskvrnná je hnízdní parazit u pískorypky páskované (Andrena gravida). V Praze je to hojný druh. Dospělci jsou v přírodě vidět od dubna.

Číst více

Nomada fabriciana Nomáda červená

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomada červená je hnízdní parazit u pískorypek, zejména u druhu pískorypka dvoubarvá. Shoduje se s hostitelským druhem v tom, že má 2 generace do roka.
Je to hojný druh. Velikost 7 až 10 mm.

Číst více

Nomada flava Nomáda žlutá

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda žlutá je velká 8 až 14 mm. Místy je to hojný druh. Dospělci létají od dubna do června.
Podobně jako všechny nomády, i nomáda žlutá je hnízdní parazit.
V Praze je hlavním hostitelským druhem je pískorypka lesklá ( Andrena nitida). Může parazitovat i u dalších druhů pískorypek, zejména u druhů pískorypka písčinná ( Andrena carantonica) a pískorypka ryšavá (Andrena fulva).
Na horních dvou fotografiích je sameček, jak se krmí ve vrbové jehnědě.

Číst více