Atlas Seznam

Mšicomar Aphidius sp.

od Hanka

čeleď: Lumčíkovití - Braconidae (dříve mšicomarovití - Aphidiidae)

Mšicomaři (Aphidius sp.) jsou dlouzí jen kolem 2 mm a velmi štíhlí. Patří k nejdůležitějším parazitům mšic.
Samičky mšicomarů vkládají vajíčka do těla mšic. Při kladení mají samičky typické postavení, zadeček je ohnutý pod hruď. Larva parazita pak vyžere vnitřní část svého hostitele, a uvnitř těla mšice se i zakuklí.
Parazitované mšice bývají hnědé nebo černé, a jakoby nafouklé, obvykle stále přisáté k živné rostlině. Mladý mšicomar pak vylétá z obalu mšice kruhovým otvorem.
Foto 5. 6. 2018

Číst více

Pískorypka křivonohá Andrena curvungula

od Hanka

čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka křivonohá Andrena curvungula je svým vývojem vázaná na zvonky. S dospělci se lze setkat od května do července. Dospělci se dokážou živit na několika druzích rostlin, ale pro svoje larvičky vytvářejí zásoby potravy pouze z nektaru a pylu různých druhů zvonků.

Číst více

Pilatěnka Arge cyanocrocea

od Hanka

čeleď: Pilatěnkovití - Argidae

Pilatěnka Arge cyanocrocea je dlouhá jen 7 až 8 mm. S dospělci se lze setkávat od května do července. Dospělci se živí především na květech miříkovitých rostlin. Jejich larvy (housenice) mají jako potravu různé druhy ostružiníků.
Foto 24. 5. 2018 na květech kerblíku lesního, v Praze v Dejvicích.

Číst více

Nomáda pruhovaná Nomada succincta

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda pruhovaná je dlouhá 10 až 13 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od dubna do června.
Je to hnízdní parazit u několika druhů pískorypek, zejména u pískorypky lesklé (Andrena nitida) a u pískorypky černolesklé (Andrena nigroaenea). Má ráda teplé lokality, je to mediteránní druh, hojný v jižní Evropě, a v souvislosti s oteplováním u nás se šíří i tady.

Číst více

Nomáda dvouzubá Nomada moeschleri

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda dvouzubá byla ještě nedávno v ČR neznámý druh. Nyní je dost rozšířená od nížin do hor. Má ráda světlé lesy a jejich okraje. Její hostitelský druh zatím není známý.
Dospělci létají v přírodě od dubna do června. Je dlouhá 8 až 11 mm. Má na velké ploše nápadně červený zadeček. Od podobných druhů se liší dvouzubými kusadly.

Číst více

Nomáda rudonohá Nomada ruficornis

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda rudonohá je dlouhá 7 až 11 mm. Je to hnízdní parazit u pískorypky úhledné (Andrena haemorrhoa).
V ČR je to hojný druh, zejména žije ve světlých lesích. Létá od dubna do června.
V klidu mívá křídla složená nad tělem. Svůj barevný zadeček ukazuje jen v pohybu.

Číst více

Zednice zlatavá Osmia aurulenta

od Hanka

čeleď: Čalounicovití - Megachilidae

Zednice zlatavá je dlouhá 8 až 10 mm. Je to druh, který žije pouze na teplých lokalitách. Tato zednice má ráda zejména suché výslunné stráně. Pro svoje larvičky si buduje hnízdečka v prázdných ulitách.
Nektar a pyl sbírá na různých druzích bobovitých a hluchavkovitých rostlin.
Na zdejších fotografiích je zachycená na serii obrázků za letu.

Číst více

Pilatka Allantus cinctus

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilatka druhu Allantus cinctus je v češtině většinou pojmenovaná pilatka růžová, ale na růžích škodí víc druhů pilatek, a termín pilatka růžová se objevuje i u těch jiných druhů, takže je v českém pojmenování zmatek.
Je to hojný druh, napadá hlavně plané i pěstované růže, housenice této pilatky růžím okusují listy. Upřednostňuje suché lokality. Má 2 generace do roka. Dospělci jsou dlouzí 8 až 10 mm, jejich housenice bývají větší, dlouhé až 15 mm.
Na horní fotografii je sameček (foto 24. 4. 2018 Praha Dejvice).

Číst více

Drvodělka fialová Xylocopa violacea

od Hanka

čeleď: Včelovití - Apidae

Drvodělka fialová je veliká samotářská včela. Je dlouhá až 25 mm, a tvarem těla připomíná čmeláky. Je to nápadný druh, pozornost upoutává hlavně tmavá (černá) barva těla, a tmavší křídla, která se za slunečného počasí lesknou kovově fialovomodře.
Na Moravě je tento druh hojnější, v Čechách je k vidění dost vzácně. V Praze není úplně vzácná, ale většinou se pohybuje v korunách stromů, kam na ní není vidět.

Číst více

Olejnice žlutonohá Macropis fulvipes

od Hanka

čeleď: Pilorožkovití - Melittidae

Olejnice žlutonohá se podobá olejnici vrbinové. Liší se zejména tím, že se zjara objevuje dřív. Proto ta olejnice žlutonohá zpočátku navštěvuje dříve kvetoucí vrbinu tečkovanou nebo vrbinu penízkovou, až později i vrbinu obecnou.

Číst více