Rozrazil lesklý Veronica polita


čeleď: Jitrocelovité - Plantaginaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Rozrazil lesklý je malá jednoletá bylina. Lodyha se od báze větví na větší počet poléhavých, obvykle růžicovitě rozprostřených výhonů. Květy vyrůstají jednotlivě. Květní koruna je světle modrá, s tmavším žilkováním. Květy mají v průměru 5 - 8 mm (jsou výrazně menší než květy rozrazilu perského, se kterým rozrazil lesklý často roste společně na stejném stanovišti).
Překvapily mne včely medonosné, na rozrazilu lesklém sbíraly v květech hlavně pyl. Obvykle si totiž dělnice včel medonosných rozrazilů nevšímají.

Rozrazil lesklý je hojný druh, roste převážně na čerstvě obnažených půdách, na nedávno navršených náspech apod. Do zapojených porostů nevstupuje.
/Rozrazil lesklý, detail kvetoucího vrcholu.

/Rozrazil lesklý, včela s pylovými rouskami.
Fotografie včel medonosných na rozrazilu lesklém 17. 3. 2019 na náspu protipovodňové hráze v Praze v Troji.
/Rozrazil lesklý a včela v letu.

/Rozrazil lesklý, květy se včelou.

Rozrazilů je mnoho druhů. Ke správnému rozlišení druhu je potřeba znát i to, jak vypadají plody.
/Rozrazil lesklý, plod.
/Rozrazil lesklý, nezralý plod fotografovaný z boku.
Podle odborné botanické literatury květy vyrůstají v úžlabí listových listenů, které tvarem i velikostí odpovídají listům (pouze v horní části lodyhy se listeny zmenšují).
/Rozrazil lesklý, listeny.

/Rozrazil lesklý, květní lodyhy.

Srovnání květů dvou druhů rozrazilů:
Menší květy vlevo patří druhu rozrazil lesklý, větší květ vpravo je druh rozrazil perský.
/Rozrazil lesklý květy vlevo, rozrazil perský větší květ vpravo.

Bršlice kozí noha
Hrachor širokolistý
Orlíček obecný
Kokrhel luštinec

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist