Kokrhel luštinec Rhinanthus alectorolophus


čeleď: Zárazovité - Orobanchaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Kokrhel luštinec je jednoletá poloparazitická bylina. Jeho kořeny se přichytávají svými přísavky na kořeny hostitelských rostlin. Dokáže parazitovat pouze na kořenech rostlin z čeledi lipnicovité. (Byliny z jiných čeledí se dokážou parazitaci účinně bránit.) V minulosti býval kokrhel luštinec nepříjemným plevelem v obilí. Dnes je to vzácný druh.
V současnosti se s kokrhelem luštincem dělají pokusy kvůli omezování růstu některých trav, zejména třtiny křovištní. Tím se v terénu vytváří prostor pro vzejití semen kvetoucích nektarodárných druhů bylin.

Letos se v Praze můžeme setkat s kokrhelem luštincem na několika vybraných místech, kde byl pokusně vysetý.
/Kokrhel luštinec 2019.

Pelyněk černobýl
Máta
Sléz lesní
Štětka laločnatá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist