Kohoutek věncový Lychnis coronaria


čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae

Kohoutek věncový se u nás pěstuje jako okrasná dvouletá nebo krátce vytrvalá květina. Je původní v jižní Evropě (a dál i v Asii, v jižnějších oblastech, než je ČR). V posledních letech se ale šíří i v české přírodě, na místech, kam lidé vyhazují odpady ze zahrádek. Odolává suchu a umí růst i tam, kde je na skále jen malá vrstva země. Začíná tvořit monokulturu i na plochách pražských přírodních památek.

Květ v detailu.
/Kohoutek věncový, květ v detailu.

Na internetu se píše, že květy kohoutku věncového navštěvuje hmyz s dlouhým sosákem, motýli, můry. Možná v noci, nevím. Podle mých pozorování se hmyz o květy kohoutku věncového nezajímá. Je to znát, že je to v české přírodě nedávný přistěhovalec, původní české druhy blanokřídlého hmyzu na kohoutek věncový nelétají.

Porost s kohoutkem věncovým.
/Kohoutek věncový v porostu.

/Kohoutek věncový na ploše bývalé cihelny Jenerálka.

Máta
Sléz lesní
Štětka laločnatá
Česnek planý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist