Zimolez japonský Lonicera japonica


čeleď: Zimolezovité - Caprifoliaceae

Zimolez japonský pochází z východní Asie. U nás se pěstuje v zahradách jako pnoucí dřevina. Okrasný význam má zejména v zimě, protože při mírných zimách mu zůstávají zelené listy až do jara. Na ovíjivých lodyhách vyrůstají výhony s květy. Ty jsou zpočátku bílé, později žloutnou. Intenzivně voní. Ke sladkému nektaru v květech dosáhne jen hmyz s velmi dlouhým sosákem. Vyhledává je zejména čmelák zahradní.
Vytváří i mnohametrové nekvetoucí plazivé výhony, kterými se šíří do okolí. Snadno může zplaňovat. V některých zemích je hodnocen jako invazní rostlina.

Čmeláčí dělnice druhu čmelák zahradní (Bombus hortorum) před květem.
/Zimolez japonský a čmelák zahradní.
U zimolezu japonského často upoutávají pozornost dlouhozobky svízelové, které sají během třepotavého letu.
Dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum) se složenými křídly.
/Zimolez a dlouhozobka svízelová.

Trnka obecná
Jestřábník chlupáček
Turan (hvězdník, hvězdnice) roční
Tolita lékařská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist