Česnek planý Allium oleraceum


čeleď: Amarylkovité - Amaryllidaceae (dříve česnekovité - Alliaceae)

Česnek planý je na území Prahy rozšířený na skalnatých stráních, v listnatých lesích, i ve starých zahradách. Většinou je vysoký kolem 25 cm, v dobrých podmínkách dokáže vyrůst až 100 cm vysoko. Mívá 2 až 5 úzkých listů, ty mohou být 30 cm dlouhé, ale jsou nanejvýš 4 mm široké. Listy jsou v dolní části duté. Na stvolu vždy vyrůstají pacibulky. Naopak květy se objevují jen málo a pouze u některých jednotlivých rostlin. Vznik tobolek se semeny je velmi vzácný. Podle názoru odborníků je česnek planý hybridogenní druh.

Morfologicky identické rostliny vznikají při umělém křížení mezi blízce příbuznými druhy z okruhu česneku latnatého (Allium paniculatum). Tyto rodičovské druhy v Čechách planě nerostou, ale vyskytují se v Evropě v jižnějších lokalitách.
/Česnek planý, květ a poupata.
Kvete od července do září. Okvětní lístky mají vždy zřetelně tmavší střední žilku.
/Česnek planý, kvítek s tyčinkami v detailu.
/Česnek planý, květ detail.
V počáteční fázi vývoje jsou pacibulky a poupata ve dvoucípém toulci. Cípy jsou nestejně dlouhé, delší může vyrůst do délky až 20 cm.
/Česnek planý, neotevřený toulec.
/Česnek planý, rozevřený toulec s pacibulkami a poupaty.
Celá rostlina voní po česneku, ale nemá palčivou chuť.
Na zastíněných stanovištích má pouze listy. Vytváří rozvolněné porosty, nikoliv trsy jako pažika.

Trnka obecná
Jestřábník chlupáček
Turan (hvězdník, hvězdnice) roční
Tolita lékařská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist