Vistárie čínská Wisteria sinensis


čeleď: Bobovité - Fabaceae

Vistárie čínská je v pražských zahradách často pěstovaná okrasná pnoucí dřevina. Rozkvétá později zjara současně s rašením listů. Zahradníci vyšlechtili i řadu odrůd s různými odstíny modré barvy květů a s výrazně větší velikostí květenství. Moderní kultivary častou kvetou opakovaně ještě pak v létě i na začátku podzimu.
Pro včelaře je důležité, že vistárie čínská je medonosná dřevina. Při prvním jarním rozkvetení bývá v přírodě květů nadbytek a včely nestíhají létat na všechny květy, opakované kvetení v létě a začátkem podzimu, kdy je nouze o květy, je pro včely důležité. Květy vistárii také často vyhledávají naše největší samotářské včely - drvodělky.

/Vistarie, květenství.
Pro vistárii je důležité vybudovat nějakou konstrukci, po které se bude pnout. Nutno počítat s tím, že se jedná o mohutnou těžkou liánu, která dokáže dorůst 15 m vysoko (daleko), v dobrých podmínkách může vyrůst i víc. Mohutným růstem vynikají plané rostliny, které jsou vypěstované ze semen. Naopak kultivary s velkými květy bývají menší.
/Vistarie, květy na pergole.
Také je nutno myslet na okolnost, že ovíjivé výhony fungují jako škrtiči. Dokáží uškrtit okapové roury, případně rozlámat dřevěné stavbičky nebo zohybat střešní antény.
Přesto bych se přimlouvala za častější pěstování vistárii v centrech měst. V letních měsících bývají ulice nepříjemně rozpálené, lidé vyhledávají stín. A na mnoho míst nelze vysadit normální stromy, brání tomu vedení všemožných vodovodů, plynovodů, kabelů apod. Pnoucí dřeviny se ale dokážou pnout po konstrukci i daleko od místa, kde mají vysazené kořeny. Stačí tedy najít místečko, kde žádné inženýrské sítě výsadbě nebrání, tam vysadit vistárii (nebo jinou pnoucí dřevinu), a vést výhony daleko, aby stínily chodníky nad místy, kde vysazení stromů není možné. V tom je rozdíl mezi pnoucími a normálními dřevinami - obyčejné stromy nedokáží (tedy alespoň v krátké době po vysazení nedokáží) mít korunu 15 až 30 m širokou. Pnoucí dřeviny mohou lidem dávat stín i takhle daleko, a dokážou tak vyrůst už za několik málo roků od výsadby.

Květní hrozen v detailu.
/Vistarie, květy v detailu.
Na planějších typech vistárii na podzim dozrávají lusky se semeny. Pozor - semena jsou jedovatá, vlastně celá rostlina vistárie je jedovatá.
/Vistarie, plody visí na větvích na stromě.
Nezralé lusky v polovině června.
/Vistárie, nezralé lusky v polovině června.
Mladé, nezralé lusky vistárie jsou na povrchu pokryté nízkou světlou plstí.
/Vistárie, nezralé lusky mají na povrchu světlou plsť.

Světle modré květy proti tmavomodré obloze.
/Květy proti obloze.Ořechovec srdčitý (hořký)
Sporýš argentinský
Sporýš lékařský
Jestřábník hadincovitý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist