Turan (hvězdník, hvězdnice) roční Erigeron annus


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Turan roční pochází z východních oblastí Severní Ameriky. V Čechách se v posledních desetiletích šíří docela invazivně.
Podle názoru některých odborníků vznikl (vzniká) tento druh hybridizací rodičovského druhu Erigeron strigosus s některým dalším východoamerickým druhem tohoto rodu. Díky tomu představuje tento druh konglomerát většího počtu apomikticky udržovaných linií. V Čechách je nejrozšířenější typ turan roční severní (Erigeron annus septentrionalis).

/Turan roční, jednotlivý květ a poupata v detailu.
Blanokřídlý hmyz se o tento turan prakticky nezajímá. Turany zřejmě vytváří v květech jen málo nektaru nebo nemají vůbec žádný sladký nektar. Rostliny, které jsou schopné apomiktického rozmnožování, nejsou závislé na opylení hmyzem. (Apomixie je nepohlavní způsob rozmnožování, vzniklá semena jsou geneticky identická s matkou.)

Vyjímečně se mi povedlo uvidět na květu turanu ročního samečka včelky hedvábnice řebříčkové (Colletes daviesanus). Pro samečky je charakteristické, že jim nevoní vlastní sestry a sestřenice, co se s nimi vylíhly ve stejném nebo blízkém hnízdečku, a hledají si nevěsty za sedmerými řekami a horami. No a na své dlouhé cestě se musí občas zastavit a občerstvit se i na tom, co jim vlastně vůbec nechutná.
/Turan roční a sameček včelky hedvábnice.
/Turan roční a sameček hedvábnice v pohledu zezadu.
Brouci bývají na květech turanů častější. Opakovaně jsem na nich našla samičky druhu stehenáč nahnědlý (Oedemera podagrariae). Dospělci stehenáčů se živí pylem a nektarem z květů, jejich larvy se vyvíjejí ve spodních částech lodyh různých druhů rostlin.
/Turan roční s broukem.
/Brouk Oedemera podagrariae, samička.
/Brouk stehenáč nahnědlý, samička.

/Turan roční v travnatém porostu.

Ořechovec srdčitý (hořký)
Sporýš argentinský
Sporýš lékařský
Jestřábník hadincovitý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist