Rostliny Seznam

Šalvěj lékařská Salvia officinalis

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Šalvěj lékařská pochází ze Středomoří, u nás je v zahradách často pěstovaná jako léčivá bylina. Zahradníci vyšlechtili celou řadu kultivarů s různě pestrými květy a listy.
Její listy jsou oblíbené i pro využití v kuchyni.
Botanici popisují šalvěj lékařskou jako polokeř.
Z jejích květů saje nektar i mnoho druhů hmyzu.

Číst více

Řebříček Achillea sp.

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Řebříček je léčivá rostlina, a proto ho odborníci prozkoumávali do největších podrobností. A zjistili přitom, že se vlastně jedná o soubor mnoha druhů, které jsou si navzájem velmi podobné, ale v obsahu léčivých složek zásadně rozdílné. Mnoho obsažených složek mají různé druhy řebříčků společných, ale liší se obsahem léčivého proazulenu. Vhodným pomocným kriteriem při určování druhů řebříčku je termín kvetení.

Číst více

Bodlák obecný Carduus acanthoides

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Bodlák obecný je dvouletá bylina. Hojný druh, často roste v málo udržovaných trávnících ve městech. Pokud unikne posečení, tak vytváří bohatě větvenou lodyhu s mnoha květy.
Kvete od června do září. Jeho květy vyhledává mnoho druhů hmyzu.

Číst více

Břečťan popínavý Hedera helix

od Hanka

čeleď: Aralkovité - Araliaceae

Břečťan popínavý patří k těm několika málo našim rostlinám, co kvetou na podzim (září a začátek října), a plody jim dozrávají až následující rok.
Včely medonosné sbírají na květech břečťanu nektar i pyl, ale zdá se, že to dělají pouze z nedostatku jiných zdrojů v podzimních měsících. Protože pokud jsou nablízku v hojné míře jiné druhy květů, tak se včely přeorientují na jiný zdroj a květy břečťanu je nezajímají. Na břečťanu ale bývá hodně mšic, které produkují medovici, a tu včely medonosné sbírají přednostně. Včelí med, který včely vyrobily z medovice na břečťanech, má velmi tmavou barvu.

Číst více

Chrpa luční Centaurea jacea

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Chrpa luční je vytrvalá bylina, hojný druh, hlavně na suchých travnatých místech.
Její lodyhy dřevnatějí, proto zvířata na pastvě se chrpě luční spíš vyhýbají. Naopak pro hmyz jsou chrpy vynikající nektarodárné a pylodárné rostliny, s dlouhou dobou kvetení od července do října.

Číst více

Heřmánkovec nevonný (přímořský) Tripleurospermum inodorum

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Heřmánkovec nevonný je jednoletá, obvykle ozimá bylina. Kvete od června do pozdního podzimu. Roste pouze na stanovištích, která jsou pozměněná lidskou činností. Je to častý polní plevel.
Na horním obrázku sbírá pyl na heřmánkovci včela medonosná. Včely si na cestu ze svého úlu berou trochu medu, a potom sbíraný pyl slepují medem. Proto je barva pylových rousek trochu jiná než pyl na rostlině.

Číst více

Hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum

od Hanka

čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae

Hvozdík kartouzek je v Praze na skalách nad Vltavou nebo nad Šáreckým potokem hojná rostlina. Má ráda výslunné svahy.
Je to vytrvalá, trsnatá bylina. Květy rozkvétají na lodyze postupně od června do září, často kvete i později v říjnu.
Upoutává pozornost lidí svojí nápadně jasnou barvou. Naopak hmyz ho téměř nevyhledává, pouze někteří motýli mají o květy hvozdíku kartouzku zájem.

Číst více

Chrastavec rolní Knautia arvensis

od Hanka

čeleď: Zimolezovité - Caprifoliaceae (dříve štětkovité - Dipsacaceae)

Chrastavec rolní je na sušších loukách (nebo alespoň nepříliš vlhkých loukách) hojný druh. Hmyz chrastavce vyhledává a nektaru z jeho květů dává přednost.
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), kterého jsem fotografovala v travnaté ploše blízko Vltavy u Sedlce, létal pouze na květy chrastavce, jiné druhy okolních květů ho nezajímaly. Zdá se, že nepřístupné skály nad Vltavou, které bývají obrostlé trnkami, housenkám otakárka ovocného vyhovují.

Číst více

Starček vodní Senecio aquaticus

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Starček vodní je typická rostlina vlhkých luk. Obvykle je dvouletá. Může být až 70 cm vysoká, ale obvykle je před květem poškozená při sečení louky, a potom vyroste mnohem menší a košatější.
Rostliny obsahují jedovaté pyrolizidinové alkaloidy, které způsobují vážné zdravotní problémy u dobytka, zejména jsou na otravu citliví koně. Otrava vzniká i po konzumaci sena, ve kterém je větší obsah starčku vodního.

Číst více

Vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum

od Hanka

čeleď: Pupalkovité - Onagraceae

Vrbovka chlupatá je vytrvalá bylina. Bývá hojná na březích rybníků, na okrajích rákosin, na živinami bohatých půdách dokáže růst i na málo vlhkých půdách. Může být vysoká až 180 cm.
V tomto rodu má ze všech druhů největší květy, a v nich je nápadná čtyřlaločná blizna. Plod je dlouhá, v obrysu čárkovitá mnohosemenná tobolka. Ta se otevírá shora dolů čtyřmi chlopněmi.

Číst více