Rostliny Seznam

Posed bílý Bryonia alba

od Hanka

čeleď: Dýňovité - Cucurbitaceae

Posed bílý je vytrvalá pnoucí bylina. Je JEDOVATÁ.
Je to rostlina tzv. jednodomá, má odlišené samčí a samičí květy. Kvete od června do září. Nejprve rozkvétají samčí květy, ty následně kvetou i později v dolní části lodyhy. Samičí květy vyrůstají v horní části lodyhy. Květy mají nenápadnou zelenavou barvu, ale pro hmyz jsou přitažlivé.
Roste na živinami bohatších půdách. A proč se jmenuje bílý, když má plody černé? Protože má bílý kořen. Kořen se v dřívějších stoletích používal jako drsné léčivo, kvůli své jedovatosti asi sloužil i k nekalým praktikám.

Číst více

Křídlatka japonská Reynoutria japonica

od Hanka

čeleď: Rdesnovité - Polygonaceae

Křídlatka japonská se nás začala původně pěstovat jako parková dekorativní rostlina. Nyní se ale agresivně šíří. Rozmnožuje se vegetativně, z odlomených oddenků.
Křídlatky jsou dvoudomé byliny. V Čechách pravděpodobně existují u druhu křídlatka japonská pouze samičí rostliny. Ty ale mohou být opylované pylem ze samčích rostlin křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis), která u nás na mnoha místech také roste. Takovým vzájemným křížením opakovaně vzniká druh křídlatka česká (Reynoutria x bohemica). Ta je ze všech křídlatek nejagresivnější. Kde rostly všechny druhy křídlatek pohromadě, tam byly zakrátko rodičovské druhy vytlačené a zůstal jen kříženec.

Číst více

Opletka čínská (rdesno Aubertovo) Fallopia aubertii

od Hanka

čeleď: Rdesnovité - Polygonaceae

Opletka čínská je je dřevnatějící ovíjivá liana. Dokáže vyrůst až do výšky 15 m. Rozrůstá se velmi agresivně, proto se nehodí k vysazování na okraj přírodních lokalit. Může být ale užitečná uprostřed městské zástavby, protože dokáže rychle pokrýt nevzhledné stavbičky.
Kvete od června do října. Zejména ve druhé polovině roku se o její květy velmi zajímají včely medonosné, ale taky vosy, vosíci a různé mouchy.

Číst více

Kalina obecná Viburnum opulus

od Hanka

čeleď: Pižmovkovité - Adoxaceae

Kalina obecná je náš původní, evropký druh kaliny. V přírodě se obvykle vyskytuje na vlhkých místech podél vodních toků. Občas je pěstovaná v zahradách jako okrasný keř. Je nádherná zejména v zimních měsících, protože její zářivě červené plody zůstávají krásné a nepoškozené na větvích velmi dlouho. Od tohoto druhu je vyšlechtěná řada okrasných kultivarů..
U nás je považovaná za jedovatou rostlinu. Existuje ale i její jedlá varieta, která má plody sice hořké, ale nejedovaté, a někde se využívá na šťávy.
Žlázy na řapících listů vylučují sladký nektar, který láká mravence.

Číst více

Lípa velkolistá Tilia platyphyllos

od Hanka

čeleď: Slézovité - Malvaceae (dříve Lípovité - Tiliaceae)

Lípa velkolistá je na venkově typickým průvodcem lidských obydlí. Většina starých památných lip náleží k tomuto druhu. Je to významná včelařská dřevina. Dožívá se obvykle věku 200 let, ale některé mohou být mnohem starší. Její větve totiž dokážou vytvářet nové mladé kořeny, které prorůstají mrtvým dřevem dutého kmene až dolů do země, a tak se strom samovolně zmlazuje. V minulosti mělo široké využití lipové lýko.
Je to i významná léčivá rostlina, čaj z lipového květu je oblíbený.
Rozkvétá na začátku léta jako prvníze všech druhů lip. Jak napovídá její jméno, má větší listy než lípa srdčitá, a také má větší květy.

Číst více

Opletka křovištní Fallopia dumetorum

od Hanka

čeleď: Rdesnovité - Polygonaceae

Opletka křovištní je jednoletá bylina s oblou ovíjivou lodyhou, která může být dlouhá až 3 metry.
V Praze se často popíná po nejrůznějších plotech u málo udržovaných pozemků. Kvete od červa do září. Květy má nenápadné, ale hmyz si je dokáže najít. Zejména v září, kdy už je v přírodě velký nedostatek květů, se na opletce křovištní slétává hodně hmyzu. Včely medonosné na ní sbírají hlavně květní nektar.

Číst více

Slunečnice pozdní Helianthus x laetiflorus

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Slunečnice pozdní je pěstovaná jako vytrvalá okrasná rostlina. Patří mezi více než 50 druhů rodu Helianthus, které pocházejí ze Severní Ameriky. Vznikla zkřížením druhů Helianthus tuberosus a Helianthus rigidus. U nás jsou rozšířené hlavně klony s nižším vzrůstem. Snadno zplaňuje.
Rozlišovacím znakem jsou špičaté zákrovní listeny, které jsou jen stejně dlouhé jako květní terč. Vnější zákrovní listeny jsou jen nevýrazně kratší než vnitřní.

Číst více

Slunečnice topinambur Helianthus tuberosus

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Slunečnice topinambur je vytrvalá mohutná bylina, která v dobrých podmínkách dokáže vyrůst až do třímetrové výšky. Pochází ze Severní Ameriky. U nás je pěstovaná, ale snadno zplaňuje a šíří se do okolí. U nás se pěstují zejména vyšlechtěné typy, které vytvářejí v zemi velké kuželovité postranní oddenky. Ty jsou mrazuvzdorné, a mohou se tedy sklízet během celé zimy, a to nejen jako krmivo pro zvířata. Důležitou vlastností hlíz je, že jako zásobní látky neobsahují škrob, ale inulin, a jsou tedy vhodným doplňkem jídla pro diabetiky (v malém množství).
Rozlišovacím znakem tohoto druhu jsou čárkovitě kopinaté zákrovní listeny, protažené v úzkou špičku. Zákrovní listeny jsou delší než je šířka květního terče, horní polovinou odstávají.

Číst více

Pouva řepňolistá Iva xanthiifolia

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae (dříve ambroziovité - Ambrosiaceae)

Pouva řepňolistá je jednoletá plevelná rostlina. Pochází ze Severní Ameriky, nyní je zavlečená i do ČR. Začala se u nás nedávno objevovat zejména podél silnic a železnic. V teplejších lokalitách se může šířit invazivně. Její opylování zajišťuje vítr, a jak je to u všech větrosnubných rostlin zvykem, vytváří pyl v obrovském množství. Její pyl je významný alergen. Proto je potřeba pouvu znát, a pokud možno jí jako nebezpečnou rostlinu likvidovat.

Číst více

Hlohyně šarlatová Pyracantha coccinea

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Hlohyně šarlatová je trnitý keř. V parcích se pěstuje několik kultivarů. Některé kultivary vznikly zkřížením hlohyně šarlatové s čínskými druhy hlohyní (Pyracantha rogersiana a Pyracantha crenatoserrata).
Kvete na konci května a v červnu. V této době už je většina stromů a keřů z čeledi růžovitých odkvetlá, a proto na hlohyni létá mnoho druhů hmyzích opylovatelů.
Je okrasná zejména díky svým nápadně barevným plodům. Ty jsou ale často napadané strupovitostí (Spilocaea pyracanthae). Kultivary se žlutými plody jsou vůči této strupovitosti odolnější. (Obrázek nahoře)

Číst více