Vrba bílá Salix alba


čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba bílá je strom, který se může dožít věku 100 roků a být 30 metrů vysoký. Je to v ČR nejvyšší a nejmohutnější strom ze všech druhů vrb.
Umí se vyrovnat s velmi kolísavým množstvím vody v půdě. Během vegetační doby snese dlouhotrvající záplavy, ale právě tak dobře obstojí při velkém poklesu hladiny spodní vody po terénních úpravách.
Přirozeně se nás vyskytuje v lužních lesích teplejších oblastí. Roste zejména v blízkosti dolních toků Vltavy, Labe a Ohře.
Je to dvoudomá dřevina.

Na horním obrázku je samčí jehněda s pylovými tyčinkami.

A tady je samičí jehněda v době květu, později se v ní budou vyvíjet semena.
/Vrba bílá, samičí jehněda.

Mohutné kvetoucí vrby bílé u Šáreckého potoka (v dolní části fotografie se na trávě pasou domácí slepice).
/Vrby bílé, mohutné kvetoucí stromy.

Vrba bílá kvete později než jiné druhy našich stromových vrb. Včely medonosné na ní v době květu hodně létají. Zatímco časně kvetoucí vrby slouží včelám i dalšímu hmyzu jako důležitý zdroj energie a bílkovin po dlouhém zimním hladovění a mají příznivý vliv na zdravotní stav včelstev, z vrby bílé už si dělají zásoby medu. Tam, kde je vrba bílá rozrostlá na větší ploše, dokážou včely z jejího nektaru zaplnit kvalitním medem celý medníkový nástavek na úlu, a včelař může vytáčet med už začátkem května.
Nevýhodou může být pro sadaře okolnost, že vrba bílá kvete ve stejné době jako jabloně. A včelstva přisunutá do rozkvetlých ovocných sadů pak pracují na vrbách a květy ovocných sromů navštěvují jen málo.

Když rozkvetou mohutné vrby, tak včelám a dalším létajícím druhům hmyzu patří vršky koruny. Kvetoucí jehnědy na spodních větvích patří mravencům.
Rozkvetlá samčí jehněda vrby bílé a mravenec.
/Vrba bílá, rozkvetlá samčí jehněda s mravencem.
Mravenec se na jehnědě rychle pohybuje.
/Mravenec na vrbové jehnědě.
Mravenec saje nektar. V dolní polovině obrázku je vidět kulatá kapka vyloučeného nektaru na nektarové žláze jehnědy. Vrba bílá má v samčích jehnědách v jednotlivých kvítcích dokonce 2 nektarové žlázky, z toho jedna je větší, nápadná, druhá nektarová žlázka je jen velmi malá.
/Mravenec saje nektar, v dolní části obrázku je vidět kulatá kapka nektaru na nektarové žlázce.

Pro přírodu je ale vrba bílá velmi důležitá. Zachraňuje mnoho drobných druhů včel samotářek, když je naláká na sebe, a včeličky pak nelétají (nebo jen málo létají) na chemicky ošetřovanou kvetoucí řepku. Insekticidní postřiky řepky ozimé se dělají s ohledem na včely medonosné, a organizují se tak, aby včelám medonosným pokud možno neublížily, např. se stříká až večer, kdy včely medonosné už skoro nelétají. Jenže menší druhy včeliček jsou choulostivější a insekticidní postřiky jim velmi ubližují. Pomáhá jim tedy, když sbírají nektar a pyl na vrbách, protože když jsou na vrbách, tak nejsou v řepce.

Na vrbách se objevuje i mnoho druhů brouků. Zatím jsem na nich s fotoaparátem zastihla pouze bradavičníka dvoutečného. Ten bývá v literatuře uváděn pod různými vědeckými jmény. Někdy ho najdeme pod jménem Celidus equestris, někdy je pojmenován Anthocomus bipunctatus. Je to velmi hojný druh, přesto jsem dokázala najít jen málo informací o jeho stylu života. Podle internetu by se měly jeho larvy živit dravě, lovem drobných organismů. A dospělci se krmí pylem a sporami hub. Ale přítomnost brouka na listech se mšicemi vede k domněnce, že ani dospělý brouk nemusí být úplný vegetarián. Foto brouka bradavičníka 16. 5. 2020 v Praze v Dejvicích.
/Brouk bradavičník dvoutečný v květnu.
/Bradavičník dvoutečný na listu vrby.

Na začátku června se na vrbových větvích začnou objevovat chumáče bílých semen.
/Vrba bílá, větev se zralými jehnědami se semeny.
Zrající tobolky se semeny na jehnědě.
/Vrba bílá, jehněda se zrajícími plody.
Tobolky se otevírají dvěma chlopněmi, které se spirálně stáčejí.
/Vrba bílá, začínají pukat tobolky se semeny.
Zralé tobolky se semeny. Semena vrb jsou velmi drobná.
/Vrba bílá, otevřené tobolky po uzrání semen.

Vrba bílá patří ke skupině vrb, které mají v buňkách 76 chromozomů (2n = 76).
Velmi snadno se kříží s vrbou křehkou. Vzniklí kříženci se opět velmi snadno kříží s rodičovskými druhy, a tak vzniká velká znaková proměnlivost. V Praze a okolí patří většina ze semen vyrostlých vrb právě křížencům vrby bílé a vrby křehké. Samotná vrba křehká je podhorský druh, dokáže růst i v mrazových kotlinách. V Praze se dá najít základní, nijak nezkřížený strom vrby křehké jen málo.

Lidi vypěstovali mnoho kultivarů vrby bílé, letorosty mohou být různě zbarvené, oblíbené jsou oranžové, žluté, i různě načervenalé. Kultivary se rozmnožují zakořeňováním větviček.

Na samičích jehnědách sbírají včely pouze nektar. Zde je na fotografii převislý kultivar "Tristis". Ten má žluté letorosty, existují pouze samičí stromy.
/Vrba bílá, samičí jehněda se včelou.

Vrbě bílé se velmi podobá východoasijská vrba babylonská (Salix babylonica). Původní (divoký) typ vrby babylonské se v Evropě prakticky nepěstuje. Samotná vrba babylonská je v českých podmínkách špatně mrazuodolná. Od vrby babylonské je ale vyšlechtěná řada kultivarů, a s těmi se v Praze setkáváme často.

Ve starých zahradách se občas lze setkat s převislou vrbou se samičími jehnědami, které mají zelené větvičky. Odhaduji, že právě to je kultivar vrby babylonské (Salix babylonica "Pendula").
/Vrba babylonská, samičí jehněda se včelou.
/Vrba babylonská, kultivar s převislými větvemi.


Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist