Zemědým lékařský Fumaria officinalis


čeleď: Makovité - Papaveraceae (dříve zemědýmovité - Fumariaceae)

Zemědým lékařský je jednoletá, sivě zelená bylina. Častý plevel na okrajích polí.
Na jedné rostlině dozrává několik stovek semen. Semena hned po uzrání klíčí špatně, teprve po přezimování v půdě se klíčivost zvyšuje, a semena pak klíčí během celé vegetační doby. Kvete od poloviny dubna až do pozdního podzimu.
Je to jedovatá rostlina.

/Zemědým, plody v hroznu.

Plod je jednosemenná nažka, která je na vrcholu vmáčklá nebo uťatá. Nažky jsou širší než delší. (Je to důležitý rozlišovací znak od jiných druhů zemědýmů.)
/Zemědým, plody v detailu.

V Divoké Šárce jsem na jeho květech fotografovala samečka druhu pelonoska jarní (Anthophora aestivalis).
/Zemědým se samečkem včely pelonosky.

Pohled na kvetoucí porost lidem připomíná dým, proto se rostlina jmenuje zemědým.
/Zemědým, kvetoucí porost.

Poznámka: V minulosti zařazovali botanici rostliny do čeledí podle jejich vnějšího tvaru. V našem 21. století vědci používají pro určování čeledí taxonomický systém APG. Ten je založen na molekulárně biologických metodách. Oproti staršímu typu třídění je nový systém přesnější z hlediska otázky vývoje rostlin, vnáší ale mnoho změn do našich navyklých dřívějších pojmenování čeledí.
A tak i když tvarem rostliny se zemědým máku vůbec nepodobá, chemicky si jsou tyto rostliny blízké. Mimo jiné zemědým obsahuje i hodně opiových alkaloidů, chemicky podobných opiovým látkám z máků.
Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist