Jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica


čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan pensylvánský pochází z východní části Severní Ameriky. V ČR je často vysazován v parcích, někdy i v lesních porostech. Je to v parcích okrasný druh, protože na podzim mají jeho listy krásně žluté zbarvení. Vůči suchu a mrazu je ale málo odolný.
Je to dvoudomá dřevina.
Rozlišování jednotlivých druhů jasanů a jejich kultivarů je nesnadné. Ke správnému určení druhu je potřeba si prohlížet letorosty a pupeny. Jasan pensylvánský má letorosty pýřité i v dospělosti a pupeny hnědorezavé.

/Jasan pensylvánský má hnědé pupeny.
/Jasan pensylvánský má pýřité letorosty.
/Jasan pensylvánský, větvička s listy a plody.

Plody na větvičce po podzimním shození listů.
/Jasan pensylvánský, větvička s plody.

Plody v detailu. Nažky jasanu pensylvánského mají u báze vytrvalý kalich. (Všechny původně americké druhy jasanů mají u nažek vytrvalý kalich.)
/Jasan pensylvánský, plody v detailu.

List v detailu.
/Jasan pensylvánský, list v detailu.

Strom v Botanické zahradě UK v Praze Na Slupi.
/Jasan pensylvánský v botanické zahradě na Albertově.

Kvete v polovině dubna. Květy jsou nenápadné.
/Jasan pensylvánský, květy na větvičce.
Samičí kvítky. Z kvítků vyrůstají jen blizny. Květy opyluje vítr.
/Jasan pensylvánský, samičí kvítky.
/Jasan pensylvánský, blizny samičích kvítků.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist