Mateřídouška panonská Thymus pannonicus


čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Mateřídouška panonská je častý druh na plochách přírodních památek Prahy 6. Zdá se, že jejímu šíření napomáhá i pastva ovcí a koz. Samotná mateřídouška jim nějak nechutná, tu téměř nepoškozují, a naopak vypásají jiné byliny, které mateřídoušce konkurovaly.
Mateřídouška panonská je velmi proměnlivá, co se týká délky a hustoty odění stonků a listů. Stonky jsou tupě čtyřhranné až téměř válcovité, a po celém povrchu stejnoměrně chlupaté.
Květy mateřídoušek navštěvuje mnoho hmyzu.

Květenství v detailu.
/Mateřídouška panonská, květy v detailu.

Mateřídouška panonská vyrůstá jako nízký keřík. Stonky má vždy zakončené květenstvím.
/Mateřídouška, trs kvetoucích rostlin na skále.
/Mateřídouška panonská, květní lodyha.

Mateřídouška panonská je diploidní druh (2n = 28).

S fotoaparátem jsem na květech mateřídoušky zastihla modráska rozchodníkového (Scolitantides orion).
/Modrásek rozchodníkový s rozevřenými křídly.
/Modrásek rozchodníkový na mateřídoušce.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist