Vistárie čínská Wisteria sinensis


čeleď: Bobovité - Fabaceae

Vistárie čínská je v pražských zahradách často pěstovaná okrasná pnoucí dřevina. Rozkvétá později zjara současně s rašením listů. Zahradníci vyšlechtili i řadu odrůd s různými odstíny modré barvy květů a s výrazně větší velikostí květenství. Moderní kultivary častou kvetou opakovaně ještě pak v létě i na začátku podzimu.
Pro včelaře je důležité, že vistárie čínská je medonosná dřevina. Při prvním jarním rozkvetení bývá v přírodě květů nadbytek a včely nestíhají létat na všechny květy, opakované kvetení v létě a začátkem podzimu, kdy je nouze o květy, je pro včely důležité. Květy vistárii také často vyhledávají naše největší samotářské včely - drvodělky.

/Vistarie, květenství.
Pro vistárii je důležité vybudovat nějakou konstrukci, po které se bude pnout. Nutno počítat s tím, že se jedná o mohutnou těžkou liánu, která dokáže dorůst 15 m vysoko (daleko), v dobrých podmínkách může vyrůst i víc. Mohutným růstem vynikají plané rostliny, které jsou vypěstované ze semen. Naopak kultivary s velkými květy bývají menší.
/Vistarie, květy na pergole.
Také je nutno myslet na okolnost, že ovíjivé výhony fungují jako škrtiči. Dokáží uškrtit okapové roury, případně rozlámat dřevěné stavbičky nebo zohybat střešní antény.
/Vistarie dokázala ohnout i anténu.
Stejná rostlina po olistění a při dozrávání lusků:
/Vistarie, plody visí na větvích na stromě.
Přesto bych se přimlouvala za častější pěstování vistárii v centrech měst. V letních měsících bývají ulice nepříjemně rozpálené, lidé vyhledávají stín. A na mnoho míst nelze vysadit normální stromy, brání tomu vedení všemožných vodovodů, plynovodů, kabelů apod. Pnoucí dřeviny se ale dokážou pnout po konstrukci i daleko od místa, kde mají vysazené kořeny. Stačí tedy najít místečko, kde žádné inženýrské sítě výsadbě nebrání, tam vysadit vistárii (nebo jinou pnoucí dřevinu), a vést výhony daleko, aby stínily chodníky nad místy, kde vysazení stromů není možné. V tom je rozdíl mezi pnoucími a normálními dřevinami - obyčejné stromy nedokáží (tedy alespoň v krátké době po vysazení nedokáží) mít korunu 15 až 30 m širokou. Pnoucí dřeviny mohou lidem dávat stín i takhle daleko, a dokážou tak vyrůst už za několik málo roků od výsadby.

Květní hrozen v detailu.
/Vistarie, květy v detailu.
Na planějších typech vistárii na podzim dozrávají lusky se semeny. Pozor - semena jsou jedovatá, vlastně celá rostlina vistárie je jedovatá.

Nezralé lusky v polovině června.
/Vistárie, nezralé lusky v polovině června.
Mladé, nezralé lusky vistárie jsou na povrchu pokryté nízkou světlou plstí.
/Vistárie, nezralé lusky mají na povrchu světlou plsť.

Dobře stříhaná a udržovaná vistarie je ozdobou nemovitosti.
/Vistarie na domku.

Světle modré květy proti tmavomodré obloze.
/Květy proti obloze.
/Vistarie, kvítky detail.
/Vistarie, jarní záplava květů.
/Vistarie, květy před oknem.

/Vistarie, květy na zábradlí.Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist