Mléč zelinný Sonchus oleraceus


čeled: Hvězdnicovité - Asteraceae

Mléč zelinný je jednoletá (někdy může být ozimá) plevelná bylina. Je to polostinný druh, častý na zahradách, na okrajích cest, na smetištích a na dalších místech, která jsou hodně ovlivňovaná pohybem lidí.
V ČR je rozšířen od nížin až do podhůří.
Kvete od června do října.

/Mléč zelinný, žlutý květ.

Okrajové jazykovité květy mívají na vnější ploše slabě fialově proužkovanou ligulu.
/Mléč zelinný, jazykové květy mají na vnější ploše ligulu slabě fialově proužkovanou.
Nažky jsou mírně smáčklé, nekřídlaté.
/Mléč zelinný, semena.
V detailním zobrazení jsou na nažce vidět 3 žebra.
/Mléč zelinný, nažka se třemi žebry v detailu.

Lodyžní list.
/Mléč zelinný, list.
Stopky květních úborů jsou na bázi bíle vlnitě chlupaté.
/Mléč zelinný, zákrovní listeny.
Lodyha může být řídce stopkatě žlaznatá (výrazně štětinatě žláznatá lodyha je charakteristická pro podobný mléč rolní).
/Mléč zelinný, lodyha stopkatě žláznatá.

V letních měsících bývají v květech mléče zelinného droboučké druhy včeliček.
/Mléč zelinný, květ s drobnou včeličkou.

Květy a poupata mléče zelinného milují hlavně mšice.
/Mléč zelinný a mšice.
Větší druhy hmyzu sice občas naláká žlutá barva květů, ale po prozkoumání květu včely a čmeláci znechuceně odlétají hledat něco jiného.
/Mléč zelinný se čmelákem.
Některé rostliny mléče zelinného mají květ světlejší.
/Mléč zelinný, světlé jazykovité květy.
/Mléč zelinný, světlý květ.
Lodyhy s květy a listy.
/Mléč zelinný, lodyhy s listy a květy.

/Mléč zelinný, chmýří na semenech.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist