Kopretina Leucanthemum sp.


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Kopretina je rod rostlin, který v poslední době odborníci rozdělili na větší počet navzájem podobných druhů a poddruhů. Ve starší literatuře bývalo uváděné jméno kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum) společně pro několik druhů.
Nyní platí jméno kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) pouze pro základní diploidní typ (2n = 18). Je to výrazně teplomilný druh.
V české přírodě je od nížin až do hor nejrozšířenější druh kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum) s dvojnásobným počtem chromozomů (2n = 36).

Kopretiny rostou jako dvouleté nebo krátce vytrvalé byliny.

Na fotografii nahoře je na květu kopretiny brouk zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus). Dospělý brouk zdobenec se živí pylem z květů a kopretiny patří k jeho nejoblíbenějším rostlinám. Larvy zdobence skvrnitého se vyvíjejí v trouchu různých listnatých dřevin.

Kopretiny vyhledávají i zlatohlávci tmaví (Oxythyrea funesta). Dospělci se živí převážně pylem na květech různých druhů rostlin, jejich larvy žijí v zemi a živí se kořínky.
/Zlatohlávci tmaví na květu kopretiny.

Květy kopretin vyhledávají hlavně drobné druhy včeliček. Zde je na fotografii ploskočelka zlatolesklá (Halictus subaurus).
/Ploskočelka zlatolesklá na květu kopretiny.
(Zlatohlávky a ploskočelku na květu kopretiny fotografoval Michal Platil.)

Někdy se ale na květu kopretiny objeví i čmelák. Na fotografii je pravděpodobně sameček čmeláka zemního.
/Kopretina a čmelák.

Tady je na květu kopretiny brouk s neobvyklým jménem - květokras vrbový. Je to některý z komplexu druhů v okruhu Anthaxia salicis.
/Brouk květokras vrbový na květu kopretiny.

Motýl okáč luční saje nektar na květu kopretiny.
/Motýl okáč luční na kopretině.
Foto motýla Karel Netsch.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist