Vikev ptačí Vicia cracca


čeleď: Bobovité - Fabaceae

Vikev ptačí je vytrvalá bylina. V ČR roste hojně na celém území, od nížin až do hor. U nás se vyskytují 3 základní chromozomové rasy (a méně často jejich různé kombinace). Vzhledově jsou nerozlišitelné.
1. Diploidní (2n = 14) - výrazně teplomilná a suchomilná.
2. Diploidní (2n = 14) - horská, roste v chladnu a vlhku.
3. Tetraploidní (2n = 28) - roste na rozličných stanovištích od nížin až do hor.
Kvete od poloviny května do září. Květní koruna může být dlouhá až 12 mm. Vikev ptačí je důležitým zdrojem květního nektaru, zejména pro včely medonosné a čmeláky.

/Vikev ptačí, rozkvetlá rostlina.

/Vikev ptačí, detail květenství.
Květní koruna je dlouhá, a čmelák hájový je druh s krátkým sosákem. Proto nabodává květy mezi kališními cípy.
/Vikev ptačí a čmelák.
Během teplých letních dnů ve květech mnoha druhů rostlin nektar zasychá. Vikev ptačí ale svůj květní nektar před vysycháním chrání díky dlouhé květní trubce.
Na fotografii je stará čmeláčí dělnice (původně žluté chloupky na zadečku už ztratily barvu), jak loupí nektar z květů vikve. Pylovou rousku nasbírala asi na květech jiných druhů rostlin, na vikvi shání nedostakový nektar.
/Vikev ptačí a čmeláčí loupení nektaru.
Hlava a sosák čmeláčí dělnice - čmelák hájový (Bombus lucorum)..
/Vikev ptačí a dělnice druhu čmelák hájový.
Foto 12. 6. 2020.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist