Rostliny lipnicovité Poaceae


čeleď: Lipnicovité - Poaceae

Lipnicovité jsou velmi důležitá čeleď rostlin. Patří sem nejen všechno, co označujeme souhrnným názvem trávy, ale také pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, rýže a další. Pro lidi to jsou základní potraviny.
Svým vývojem je na lipnicovitých rostlinách vázáno i mnoho druhů hmyzu. Hmyz ale nebývá závislý na jednom konkrétním druhu trávy, žije na širokém spektru druhů. Proto chci ukazovat fotografie hmyzu na trávách souhrnně bez rozlišování jednotlivých druhů trav.

Kvítky trávy s pylovými tyčinkami. Jsou vidět i bílá péřovitá bliznová ramena.
/Kvítky trávy s pylovými tyčinkami a jsou vidět i péřitá bliznová ramena.
Opylování kvítků trav zajišťuje vítr. Nektar se ve květech nevytváří a včely pyl trav obvykle nesbírají z květů trav ani pyl, nemá pro ně vhodnou výživovou hodnotu. Samozřejmě existují výjimky, např. pyl z kukuřice včely medonosné někdy do úlů přinášejí. Pro hmyz je na trávách důležitý výskyt mšic a jejich tvorba medovice. V minulosti, pokud zemědělci neošetřovali obilná pole s použitím insekticidů, lidi občas odebírali včelám z úlů med, který částečně pocházel z medovice na obilí.

Mnoho druhů mšic žije i na kořenech trav. Takové bývají zdrojem potravy mravenců. Sladkou medovicí a kvalitní živočišnou potravou z těl mšic nepohrdne asi žádný mravenec. Pro některé druhy mravenců je trofobioza s podzemními druhy mšic zásadní zdroj potravy. K takovým patří drobný mravenec drnový (Tetramorium caespitum).
/Mravenec drnový, dělnice na stéblu trávy.
Trvale pod zemí žije také mravenec žlutý (Lasius flavus). Pro něj je společenství s mnoha druhy mšic na kořenech trav a dalších rostlin hlavní výživou.
/Mravenec v zemi.
/Mravenec nese  mšici.

Trávy slouží jako potrava i mnoha housenicím (larvy blanokřídlých, podřád širopasí).
Ve stéblech různých druhů trav se vyvíjejí larvy bodrušky obilné (Cephus pygmeus). Dospělci bodrušek musí potom získávat energii sáním nektaru z květů jiných čeledí rostlin.
/Bodruška obilná na květu řepky.
Na trávách se vyvíjejí i housenice pilatek rodu Tenthredopsis. Dospělci pilatek se také živí na květech.
/Tenthredopsis, sameček na květech trýzelu.

Různé druhy trav jsou potravou také pro brouky.
Kohoutek černý (Oulema melanopus), dvojice.
/Brouci druhu kohoutek černý, dvojice.
Kohoutci vykusují v listech trav dlouhé pruhy.
/Brouci kohoutci, vykousané pruhy v listu.


Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist