Srha laločnatá (říznačka) Dactylis glomerata


čeleď: Lipnicovité - Poaceae

Srha laločnatá (říznačka) je statná vytrvalá tráva. Je to velmi častý druh na mnoha loukách, při včasné sklizni poskytuje vysoké výnosy píce pro domácí zvířata. Patří k nejvýznamnějším travním druhům na loukách a pastvinách. Je to raný druh trávy, obrůstá už časně na jaře. Po první seči vytváří většinou už jen listové výhony a plodná stébla jen vyjímečně.

Na fotografiích je zachycená v termínu kvetení. Z klásků vyčnívají nápadné prašníky.

Srha je vyhledávaná živna rostlina mnoha druhů larev brouků a housenek motýlů a housenic blanokřídlých z podřádu širopasí.

/Srha, detail kvítků.

/Srha, klasy v době kvetení.

Na srze laločnaté (a na mnoha jiných rostlinách) se mohou vyvíjet jako na živné rostlině housenky motýla bělokřídlece lučního (Siona lineata). V literatuře se tento druh motýla objevuje i pod jménem světlokřídlec luční.
/Bělokřídlec luční sedí na trávě.
/Bělokřídlec luční fotografovaný ze spoda.
Motýla bělokřídlece fotografoval Karel Netsch.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist