Violka lesní a její příbuzné Viola reichenbachiana + Viola sp.


čeleď: Violkovité - Violaceae

Violka lesní patří spolu se svými příbuznými do podsekce Rostratae. Druhy z této podsekce vytvářejí květonosnou lodyhu. Do této podsekce patří větší počet druhů violek. V Praze jsou z nich nejhojnější kromě violky lesní také violka psí (Viola canina) a violka Rivinova (Viola riviniana). Violky z této podsekce jsou schopné se mezi sebou křížit, v některých kombinacích vytvářejí na lokalitách i početné hybridní roje.

Violka lesní - květní stopky vyrůstají z lodyhy.
/Violka lesní, lodyha s květy a poupaty.
Violka lesní má fialovou květní ostruhu a špičaté kališní lístky..
/Violka lesní, květ z boku v detailu.
Korunní lístky má relativně úzké.
/Violka lesní, detail květu.

Violka Rivinova má bílou květní ostruhu.
/Violka Rivinova, květ fotografovaný z boku.
/Violka Rivinova, lodyha s květem.
/Violka Rivinova, květ v detailu.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist