Ranunculus bulbosus Pryskyřník hliznatý

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník hliznatý je vytrvalá bylina, bývá na suchých loukách nebo v ovocných sadech na jižních svazích. Rozkvétá už začátkem dubna,o trochu dřív než jiné druhy pryskyřníků.
Důležitým rozlišovacím znakem tohoto druhu pryskyřníku jsou zašpičatělé kališní lístky, na vnější straně dlouze chlupaté, za květu nazpět sehnuté a přitisklé ke květní stopce.

Číst více

Ranunculus repens Pryskyřník plazivý

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník plazivý je vytrvalá bylina. Vytváří dlouhé nadzemní plazivé nebo vystoupavé lodyhy a olistěné a kořenující výběžky. Je to hojný druh na vlhkých loukách, roste i podél potoků, mnohdy i jako plevel v zahradách.
Zvířata na pastvě se pryskyřníkům vyhýbají.

Číst více

Ranunculus sceleratus Pryskyřník lítý

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník lítý je jednoletá nebo přezimující (dvouletá) bylina. Roste na bahnitých místech, snáší i mírné zaplavení. Patří mezi nejjedovatější pryskyřníky.
Důležitým rozlišovacím znakem od jiných pryskyřníků je charakteristické prodloužené válcovité (kuželovité) lůžko s velkým množstvím nažek.

Číst více

Reseda lutea Rezeda žlutá (rýt žlutý)

od Hanka

čeleď: Rýtovité - Resedaceae

Rezeda žlutá (rýt žlutý) je v pražských trávnících velmi hojný druh. Je to vytrvalá bylina. Její semena se úspěšně uchytávají zejména na místech s nezapojenou bylinnou vegetací. Kvete od června do října. Zejména na podzim, kdy je už v přírodě nouze o květy, jí vyhledávají včely medonosné i některé další druhy včeliček.

Číst více

Reseda luteola Rezeda barviřská (rýt barvířský)

od Hanka

čeleď: Rýtovité - Resedaceae

Rezeda barvířská je dvouletá bylina. Může být vysoká až 150 cm, s jednoduchou nebo větvenou lodyhou. Od starověku byla pěstovaná jako barviřská rostlina, používala se k barvení tkanin na žluto a zeleno, zejména při barvení hedvábí. Ze semen se také lisoval olej, který se přidával do fermežových laků, nebo ke svícení.
V Praze se s ním lze na některých místech občas setkávat. Zřejmě je to pozůstatek dřívějšího pěstování.

Číst více

Reynoutria japonica Křídlatka japonská

od Hanka

čeleď: Rdesnovité - Polygonaceae

Křídlatka japonská se nás začala původně pěstovat jako parková dekorativní rostlina. Nyní se ale agresivně šíří. Rozmnožuje se vegetativně, z odlomených oddenků.
Křídlatky jsou dvoudomé byliny. V Čechách pravděpodobně existují u druhu křídlatka japonská pouze samičí rostliny. Ty ale mohou být opylované pylem ze samčích rostlin křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis), která u nás na mnoha místech také roste. Takovým vzájemným křížením opakovaně vzniká druh křídlatka česká (Reynoutria x bohemica). Ta je ze všech křídlatek nejagresivnější. Kde rostly všechny druhy křídlatek pohromadě, tam byly zakrátko rodičovské druhy vytlačené a zůstal jen kříženec.

Číst více

Rhamnus cathartica Řešetlák počistivý

od Hanka

čeleď: Řešetlákovité - Rhamnaceae

Řešetlák počistivý je světlomilný keř nebo stromek. Vyskytuje se zejména na kamenitých a vysýchavých stráních, obvykle na vápencích a dalších živných horninách.
V Praze 6, kde ve skalnatém podkladu převažují kyselejší břidlice, roste na místech ovlivněných činností lidí.

Číst více

Rhinanthus alectorolophus Kokrhel luštinec

od Hanka

čeleď: Zárazovité - Orobanchaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Kokrhel luštinec je jednoletá poloparazitická bylina. Jeho kořeny se přichytávají svými přísavky na kořeny hostitelských rostlin. Dokáže parazitovat pouze na kořenech rostlin z čeledi lipnicovité. (Byliny z jiných čeledí se dokážou parazitaci účinně bránit.) V minulosti býval kokrhel luštinec nepříjemným plevelem v obilí, který významně snižoval výnos zrna a navíc je i slabě jedovatý. Dnes je to vzácný druh.
V současnosti se s kokrhelem luštincem dělají pokusy kvůli omezování růstu některých trav, zejména třtiny křovištní. Tím se v terénu vytváří prostor pro vzejití semen kvetoucích nektarodárných druhů bylin.

Číst více

Ribes (Grossularia) uva-crispa Srstka angrešt

od Hanka

čeleď: Meruzalkovité - Grossulariaceae

Srstka angrešt je v pražských lesích velmi hojný keř. Je obtížné odhadnout, jestli je tu původní, nebo zplanělá, nebo tu byla v minulosti úmyslně vysazovaná. Dokáže úspěšně růst ve stínu pod jinými vzrostlými stromy. Hlavně se s ní lze setkat na kamenitých svazích. Kvete postupně během dubna, a její květy vyhledává mnoho časně jarních druhů hmyzu.
Téměř vždy je možno na květech angreštu vidět krásnou pískorypku ryšavou (Andrena fulva).

Číst více

Ribes sanguineum Meruzalka krvavá

od Hanka

čeleď: Meruzalkovité - Grossulariaceae

Meruzalka krvavá pochází ze Severní Ameriky. U nás se pěstuje jako odolný okrasný keř. Vyšlechtěná je řada krásně kvetoucích kultivarů. Dorůstá do výšky 1,5 m až 4 metry, jednotlivé odrůdy se liší vzrůstností i barvou květů.
Její květy vyhledává samotářská včela pelonoska hluchavková (Anthophora plumipes).

Číst více