Calluna vulgaris Vřes obecný

od Hanka

čeleď: Vřesovcovité - Ericaceae

Vřes obecný v Praze roste na suchých svazích na silikátových horninách (na buližnících). V Praze 6 na vrcholech skal v Divoké Šárce a na Nebušické skále.
Vřes se vyhýbá vápnitým půdám, protože je schopen přijímat dusík pouze v amoniakální formě, která se vyskytuje v půdách s nízkým pH. Nemá enzym nitrátreduktázu, nedokáže převádět do svého metabolismu dusík v nitrátové formě.
Je hojnější ve středních a horských polohách. Na stanovištích se dobře srovnává s extrémy vodního režimu. Snáší vysýchavé půdy výslunných skalek a dobře roste i na podmáčených rašeliništích.

Číst více

Calocedrus decurrens (Libocedrus) Pazerav cedrový (Libocedr sbíhavý)

od Hanka

čeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Pazerav cedrový je stálezelený jehličnan. Pochází ze Severní Ameriky, z pohoří Kalifornie a Oregonu. Ve své domovině se dožívá až věku 1000 roků.
V Čechách je cennou okrasnou dřevinou.
Šišky jsou dlouhé jen 2,5 cm. Skládají se ze tří párů nestejných šupin. Vnitřní jsou sterilní a srůstají v přepážku, střední velké šupiny nesou každá po dvou semenech. Vnější šupiny jsou malé a zpět zahnuté.

Číst více

Calystegia sepium Opletník plotní

od Hanka

čeleď: Svlačcovité - Convolvulaceae

Opletník plotní je vytrvalá bylina s ovíjivou, až třímetrovou lodyhou. Pod zemí vytváří dlouhý větvený oddenek. Dobře se mu daří na vlhkých půdách, často roste kolem potoků a řek.
Květní koruna je bílá, nálevkovitá, široká 5 až 7 cm. Korunní cípy jsou po celé délce srostlé. V květu je 5 tyčinek a blizna. Drobná žlutá nektaria jsou při bázi semeníku. Kvete od června do října.

Číst více

Campanula gentilis Zvonek jemný

od Hanka

čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek jemný je vzácný a ohrožený druh. Kolem Prahy roste ve skalních štěrbinách a na skalnatých svazích kolem středního a dolního toku Vltavy. (Také v Českém Středohoří.) Rozmnožuje se hlavně semeny, ale umí se šířit do okolí pomocí oddenků. Kvete v srpnu a v září, později, než jiné podobné druhy zvonků.
Je náročný na dostatek světla, velmi mu škodí zarůstání lokalit křovinami. Kvete pouze na výslunných místech bez jiné konkurující vegetace.

Číst více

Campanula glomerata Zvonek klubkatý

od Hanka

čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek klubkatý je vytrvalá bylina. Daří se mu v teplých oblastech, roste zejména na kamenitých stráních a na skalních stepích. V posledních letech se jeho výskyt stává vzácnější. Odborníci u tohoto druhu zvonku rozlišují několik subspecií, někteří to ale hodnotí pouze jako vnitrodruhovou variabilitu.
Květy zvonku klubkatého navštěvuje mnoho hmyzu. Hojně jsou na něm vidět včely medonosné i včely samotářky. Nejvíc se v porostu zvonku klubkatého vyskytují dělnice čmeláka skalního. V termínu kvetení zvonků klubkatých jsou hnízdečka čmeláků skalních na vrcholu rozvoje, krmí larvy, ze kterých se vylíhne mladá pohlavní generace.

Číst více

Campanula persicifolia Zvonek broskvolistý

od Hanka

čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek broskvolistý je vytrvalá bylina. Roste vzpřímeně, může být vysoký až 120 cm, ale obvykle je mnohem menší. V české přírodě se s ním lze setkávat na mělčích půdách strání nebo světlých lesů. Bývá pěstován i v zahradách jako nenáročná květina.
Zvonek broskvolistý vyhledává mnoho hmyzu, zejména blanokřídlí.
Mně se podařilo zastihnout v květech zvonku broskvolistého a vyfotografovat pískorypku s latinským jménem Andrena curvungula.

Číst více

Campanula rapunculoides Zvonek řepkovitý

od Hanka

čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek řepkovitý je vytrvalá bylina, květní lodyhy bývají vysoké 50 až 80 cm. Rozmnožuje se nejenom semeny, ale do okolí se rozšiřuje také plazivými podzemními výběžky. V teplých oblastech ČR je to nejhojnější druh zvonku. Roste na živinami bohatých půdách. V Praze je často vidět v málo udržovaných částech hřbitovů.
Květy obvykle vyrůstají v jednostranném hroznu. Blanokřídlý hmyz navštěvuje květy zvonku řepkovitého jen málo, častěji jsou ve zvoncích brouci.

Číst více

Campanula trachelium Zvonek kopřivolistý

od Hanka

čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae

Zvonek kopřivolistý je vytrvalá bylina. Dobře se mu daří v dubohabrových lesích, je častý na kamenitých sutích, zejména na živinami bohatých půdách. Dokáže dobře růst v zapojeném lese i na světlinách a na krajích lesů a křovin. Kvete od července do září.
Květy zvonku kopřivolistého vyhledává mnoho hmyzu. Lze na nich pozorovat dělnice včel medonosných, velké čmeláky i maličké dřevobytky zvonkové a také specializovanou samotářskou včelu pilorožku zvonkovou.

Číst více

Capsella bursa-pastoris Kokoška pastuší tobolka

od Hanka

čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Kokoška pastuší tobolka je častý plevelný druh. Její semena dokážou klíčit při nízkých teplotách, mnohdy už v zimě nebo v časném předjaří. Díky odolnosti na chladno se lze setkat s kvetoucími rostlinami kokošky od počátku jara až do pozdního podzimu.
Kvítky má drobné, nenápadné, někdy mohou korunní lístky květů dokonce chybět. Květy kokošky vyhledává mnoho druhů včel samotářek i včely medonosné.
Na horní fotografii je na květech kokošky pískorypka pyskatá (Andrena labiata).

Číst více

Caragana arborescens Čimišník stromovitý

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Čimišník stromovitý roste jako vzpřímený keř. Pochází ze Sibiře a z jejího velikého okolí. Nyní je rozšířený na severní polokouli skoro všude. Je to velmi nenáročný druh, dokáže růst i na neplodných půdách. U nás bývá vysazovaný podél silnic, protože je to mimořádně odolná dřevina. Snáší sucho a zasolené půdy i exhalace i veliké rozdíly teplot mezi létem a zimou.
U nás kvete koncem dubna a na začátku května, tedy v termínu, kdy kvete i mnoho jiných dřevin a bylin. Píše se o něm, že je to medonosná dřevina. Podle mých pozorování ale včely v této době dávají přednost květům jiných druhů rostlin.

Číst více