Obrázky od potoka z Dolní Šárky.

2.10.2019 od Hanka

Šárecké údolí je ve svém posledním úseku v Dolní Šárce hluboké a úzké, sevřené mezi strmými skalnatými svahy. V posledních několika letech tu po etapách probíhá revitalizace potoka. Je tu ovšem málo prostoru, proto musí být zdejší vodohospodářské úpravy břehů Šáreckého potoka jen skromnější. Přesto tu vzniká velmi hezká lokalita, příjemně chladná a většinou zastíněná i během letních veder.

Letos na podzim se tu bagr pustil do úprav další části.
/Úprava koryta potoka v Dolní Šárce.
/Bagr pracuje na vylepšení břehů potoka.
Také tu jsou velmi krásné zdejší staré původní domky.
/Původní domeček v Dolní Šárce.
/Domek ve starší zástavbě.
Někde jsou u starých domků zahrádky plné květů i teď v říjnu.
/Květiny na zahrádce v říjnu.
Pohled na část potoka, kde proběhly revitalizační úpravy už minulý rok.
/Šárecký potok po loňské revitalizaci.
Kousek proti proudu potoka teď pracuje bagr, proto je na obrázku vidět kalná voda. To se ale brzy spraví, a pak bude v tomto místě všechno hezké a díky velkým kamenům i přírodně zajímavé.
/Kalná voda v úseku potoka pod bagrem.
Bohužel tu není možné projít podél potoka souvislou cestou. Musí se zde obcházet čerstvě stavěná obluda. Tuhle moderní architekturu neumím pojmenovat jinak než jako obludu.
V přední části fotografie je vidět dřevěná lávka přes Šárecký potok. Samotný potok je na fotografii vidět jen málo, teče v mírně zahloubeném korytu.
/Moderní architektura.
Nechápu, jak mohli architekti vymyslet tak hroznou budovu a zasadit jí do blízkosti původních krásných domků staré zástavby. A jak mohli úředníci něco takového povolit.
Jakoby se architekti a stavitelé předháněli v tom, kolik estetických i fyzikálních zákonů se jim povede porušit.
Tady ale věta "poručíme větru dešti .." zřejmě nebude dlouho fungovat. Základy této moderní novostavby jsou jen o jeden metr výš, než je hladina zdejšího Šáreckého potoka v době nynějšího už tři roky trvajícího sucha. Přitom tady, blízko soutoku Šáreckého potoka s Vltavou, stačí, aby bylo víc vody ve Vltavě, a současně se zdvihne i hladina vody v Šáreckém potoce. Myslet si, že když byla na Vltavě tisíciletá povodeň naposledy v roce 2002, že staticky vzato dalších tisíc let není potřeba na povodeň myslet, je naivní.
Hladinu vody v Šáreckém potoce mohou zdvihat i mrazy a vytváření ledových překážek. V posledních letech nemrzlo, ale to nemusí být na trvalo.
A je tu ještě jedno nebezpečí: Doposud byl průtok vody v Šáreckém potoce téměř neměnný, protože při deštích zadržují velké objemy vody Hostivické rybníky. Jenže kvůli plánovanému rozšiřování letiště a budování paralelní dráhy mají být Hostivické rybníky zrušené, prý aby letecký provoz neohrožovaly divoké kachny a další ptáci.

Budou to okna, nebo jen ozdoby ve stěně moderní budovy?
/Okna v nové budově.

Zajímavé druhy jehličnatých dřevin kolem dejvických domů.
Proč nám škodí bioplynové stanice.
Žlabatka dubová létá v zimě.
Řepka olejka v zemědělské krajině.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist