Aktuality Seznam

11.7.2024

Hmyz miluje květy bodláků.

od Hanka

Vedle zříceniny na hranici přírodní památky Baba v Praze 6 kvete několik bodláků. A na nich je víc jedinců různých druhů hmyzu než kolik jsem jich viděla na celé ploše přírodní památky. Na horních fotografiích saje nektar z květenství bodláku otakárek ovocný, krasavec, který je ze všech zdejších motýlů největší.

Číst více

29.6.2024

Maličké někdy zvítězí nad velikým.

od Hanka

Ve skulině mezi trochu spředenými listy vinné révy jsem zahlédla sršeň. Takovou menší sršní dělnici. Sršní matka, která přezimovala, musí totiž svoje první potomstvo vychovávat a krmit úplně sama. Musí sama postavit základ hnízda, naklást do buněk vajíčka, pro vylíhlé larvičky lovit masitou potravu. Proto jsou ty první sršní dělnice o několik mm menší než jejich mladší sestry, které vídáme létat v srpnu a v září.
Rozevřela jsem listy, abych se lépe podívala. Ukázalo se, že tahle sršeň už je mrtvá a že se na jejím těle krmí pavouk - asi druh snovačka oválná (Enoplognatha ovata). Když jsem přinesla fotoaparát, snovačka od svého úlovku odběhla, to ale jen na chvilku. Vzdát se ulovené kořisti nechtěla, zase se vrátila.

Číst více

28.6.2024

V teplých dnech nás může na květech překvapit veliká žahalka žlutá.

od Hanka

V minulosti bývala žahalka žlutá (Scolia hirta) v ČR vzácná. S nynějším oteplováním ji ale můžeme vidět čím dál častěji i v Praze. Je dlouhá až 22 mm. Je nápadně černá, má tmavá křídla, žluté pásky na zadečku a na nohách větší počet hrabacích trnů. Vyvíjí se jako parazitoid na larvách větších druhů zlatohlávků. Larvy hostitelů jsou ukryté v půdě. Žahalky vyhledávají hostitelské larvy podle vibračních signálů a aktivně se za nimi prohrabávají. Po trvalém ochromení hostitele okolo něj vytvoří komůrku a nakladou na něj vajíčko. Larva žahalky žije na povrchu těla hostitele, kterého zkonzumuje do několika týdnů. V komůrce se kuklí a přezimuje do dalšího roku. V našich podmínkách vytvářejí jednu generaci. Parazitované larvy jsou ochromené, s vajíčkem nebo larvou žahalky na povrchu těla. Dospělé žahalky získávají energii sáním na květech nektarodárných rostlin.

Číst více

21.6.2024

Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.

od Hanka

Základem krasu je vápenec. Na některých místech má zdejší vápenec vysokou kvalitu. Proto se zde do skal zakousla celá řada lomů. Průmyslová těžba tu probíhá už víc než 140 roků a menší lomy jsou ještě starší. Do opuštěných lomů se ale příroda navrací pomalu. Se zajímavými druhy rostlin a hmyzu se lze setkat především na nenarušených stepních nebo lesostepních lokalitách.
Vzácně se nechá vyfotografovat i ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius).

Číst více

19.6.2024

Jak se z housenky ve stočeném listu javoru mléče vylíhla samička drobného lumka.

od Hanka

V ČR žije v čeledi lumkovití (Ichneumonidae) víc než 2000 různých druhů lumků. Chtít se v nich vyznat je velmi obtížné. V češtině na ně chybí literatura. V časopisech se pouze dají občas najít články o takových lumcích, kteří jsou důležití v zemědělství v boji se škůdci pěstovaných plodin. Odborníci rozdělují čeleď lumkovití na podčeledi. V Evropě se vyskytují zástupci 34 podčeledí.
Lumci se vyvíjejí jako parazitoidi v larvách a kuklách různých druhů hmyzu.

Číst více

7.6.2024

Blanokřídlí zajišťují stabilitu v přírodě.

od Hanka

Dbají na to, aby se žádný druh nepřemnožil.

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) nosí do svých hnízdeček jako potravu pro svoje potomstvo ulovené a ochromené larvy mandelinek topolových. Dostrkat tlustou larvu až do plodové komůrky dá hodně práce. A až se to samičce hrnčířky povede, tak pořád ještě nemá vyhráno. Protože kde je nahromaděná potrava, tam se brzy objeví další zájemci o výživné sousto.

Číst více

26.5.2024

Akce pro veřejnost na louce na Hůrce.

od Hanka

Zpráva z 21. 6. 2024 - Hrabání a úklid sena jsou DOKONČENÉ !
"Ahoj, louka je uklizená. Stihli jsme to ještě před bouřkou. O víkendu už se nehrabe a neuklízí. Dík patří všem, kteří pomáhali. Zdravím a těším se naviděnou při dalších akcích,
Jakub."

Louka na Hůrce je v pražských Stodůlkách.
A proč je na této louce kosení až ve druhé polovině června? Protože tady se na omezení růstu trávy výrazně podílejí poloparazitické byliny kokrhel luštinec a černýš rolní a zdravínek jarní pozdní.
Samotný proces parazitace probíhá prostřednictvím haustorií, kterými rostlina vniká do xylémových pletiv kořene hostitelské rostliny, odkud získává rozpuštěné anorganické živiny. Po připojení k parazitovanému hostiteli ponechává parazit průduchy na svých listech otevřené i v období sucha a vypařuje tak zbytečně mnoho vody, kterou také čerpá od hostitele, odběrem živin i vody jej značně oslabuje.

V dřívějších stoletích všechnu dopravu a všechny polní práce dělali lidé s pomocí koní. A pro koně potřebovali hodně sena. Tenkrát bylo důležité, aby z každé louky sklidili maximum. Výskyt poloparazitických bylin by výnosy omezoval. Proto se lidé snažili parazitické byliny v porostu likvidovat. Obilí je také tráva, kokrhel luštinec dřív škodil také v obilí.

Číst více

23.5.2024

Pražské louky s dominantním ovsíkem vyvýšeným je potřeba zjara kosit včas.

od Hanka

Takové louky je užitečné pokosit už na konci dubna nebo na začátku května. Jinak ovsík přeroste a všechny kvetoucí byliny potlačí.
Před více než deseti roky bývala tady nad přírodní památkou Baba květnatá louka. Kvetlo zde několik druhů jetelů, hluchavky, žlutě kvetoucí škarda dvouletá, vikve a mnoho dalšího. To proto, že první seč tu dělali včas. Takovým posečením se ovsík vyvýšený oslabil a uvolnil prostor pro kvetoucí byliny.
Nyní je zde monokultura ovsíku vyvýšeného s vtroušenou trávou srhou. Na veliké ploše tu nenajdete ani jediný kvítek, ze kterého by mohli sát nektar čmeláci a další blanokřídlí.

Číst více

17.5.2024

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.

od Hanka

V Divoké Šárce často spásají porosty ovečky. To hmyzu prospívá. Protože ovce něco ukousnou, něco vynechají, pak zase kousek ukousnou a něco vynechají. To je pro přírodu mnohem lepší než strojové sekačky. Některé typy motorových sekaček také pracují příznivě pro přírodu, ale mnohé typy jsou velmi škodlivé. Nejhorší stroje jsou takové, které posečený porost současně drtí na drobno, tam nepřežívá vůbec nic.
Na vycházkách v přírodě se to hodně pozná, jaká je kde péče o travnaté porosty. Někde projdete kilometr mezi květy a neuvidíte tam na květech žádný hmyz. To jsou lokality, kde stroj každý rok a při každé seči všechno posečené současně drtí.

Číst více

2.5.2024

Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.

od Hanka

Při pozorování života na stěnách hmyzích hotýlků lze vidět některé větší jedince, ale nejčastěji se tam pohybují maličké samičky různých druhů blanokřídlého hmyzu. Některé druhy jsou barevně nápadné, jiné splývají s okolím.
Na horních fotografiích je zlatěnka ohnivá (Chrysis ignita).
Jedná se o skupinu navzájem velmi podobných druhů. Jsou to hnízdní paraziti kutilek a jízlivek, hnízdících ve dřevě nebo v prutech, nebo ektoparazitoidi samotářských včel. Jsou to nejhojnější zlatěnky, mají široké hostitelské spektrum.

Všechny obrázky v tomto článku nafotografoval a poslal k uveřejnění Radim Herman.

Číst více