Aktuality Seznam

21.6.2024

Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.

od Hanka

Základem krasu je vápenec. Na některých místech má zdejší vápenec vysokou kvalitu. Proto se zde do skal zakousla celá řada lomů. Průmyslová těžba tu probíhá už víc než 140 roků a menší lomy jsou ještě starší. Do opuštěných lomů se ale příroda navrací pomalu. Se zajímavými druhy rostlin a hmyzu se lze setkat především na nenarušených stepních nebo lesostepních lokalitách.
Vzácně se nechá vyfotografovat i ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius).

Číst více

19.6.2024

Jak se z housenky ve stočeném listu javoru mléče vylíhla samička drobného lumka.

od Hanka

V ČR žije v čeledi lumkovití (Ichneumonidae) víc než 2000 různých druhů lumků. Chtít se v nich vyznat je velmi obtížné. V češtině na ně chybí literatura. V časopisech se pouze dají občas najít články o takových lumcích, kteří jsou důležití v zemědělství v boji se škůdci pěstovaných plodin. Odborníci rozdělují čeleď lumkovití na podčeledi. V Evropě se vyskytují zástupci 34 podčeledí.
Lumci se vyvíjejí jako parazitoidi v larvách a kuklách různých druhů hmyzu.

Číst více

7.6.2024

Blanokřídlí zajišťují stabilitu v přírodě.

od Hanka

Dbají na to, aby se žádný druh nepřemnožil.

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) nosí do svých hnízdeček jako potravu pro svoje potomstvo ulovené a ochromené larvy mandelinek topolových. Dostrkat tlustou larvu až do plodové komůrky dá hodně práce. A až se to samičce hrnčířky povede, tak pořád ještě nemá vyhráno. Protože kde je nahromaděná potrava, tam se brzy objeví další zájemci o výživné sousto.

Číst více

26.5.2024

Akce pro veřejnost na louce na Hůrce.

od Hanka

Zpráva z 21. 6. 2024 - Hrabání a úklid sena jsou DOKONČENÉ !
"Ahoj, louka je uklizená. Stihli jsme to ještě před bouřkou. O víkendu už se nehrabe a neuklízí. Dík patří všem, kteří pomáhali. Zdravím a těším se naviděnou při dalších akcích,
Jakub."

Louka na Hůrce je v pražských Stodůlkách.
A proč je na této louce kosení až ve druhé polovině června? Protože tady se na omezení růstu trávy výrazně podílejí poloparazitické byliny kokrhel luštinec a černýš rolní a zdravínek jarní pozdní.
Samotný proces parazitace probíhá prostřednictvím haustorií, kterými rostlina vniká do xylémových pletiv kořene hostitelské rostliny, odkud získává rozpuštěné anorganické živiny. Po připojení k parazitovanému hostiteli ponechává parazit průduchy na svých listech otevřené i v období sucha a vypařuje tak zbytečně mnoho vody, kterou také čerpá od hostitele, odběrem živin i vody jej značně oslabuje.

V dřívějších stoletích všechnu dopravu a všechny polní práce dělali lidé s pomocí koní. A pro koně potřebovali hodně sena. Tenkrát bylo důležité, aby z každé louky sklidili maximum. Výskyt poloparazitických bylin by výnosy omezoval. Proto se lidé snažili parazitické byliny v porostu likvidovat. Obilí je také tráva, kokrhel luštinec dřív škodil také v obilí.

Číst více

23.5.2024

Pražské louky s dominantním ovsíkem vyvýšeným je potřeba zjara kosit včas.

od Hanka

Takové louky je užitečné pokosit už na konci dubna nebo na začátku května. Jinak ovsík přeroste a všechny kvetoucí byliny potlačí.
Před více než deseti roky bývala tady nad přírodní památkou Baba květnatá louka. Kvetlo zde několik druhů jetelů, hluchavky, žlutě kvetoucí škarda dvouletá, vikve a mnoho dalšího. To proto, že první seč tu dělali včas. Takovým posečením se ovsík vyvýšený oslabil a uvolnil prostor pro kvetoucí byliny.
Nyní je zde monokultura ovsíku vyvýšeného s vtroušenou trávou srhou. Na veliké ploše tu nenajdete ani jediný kvítek, ze kterého by mohli sát nektar čmeláci a další blanokřídlí.

Číst více

17.5.2024

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.

od Hanka

V Divoké Šárce často spásají porosty ovečky. To hmyzu prospívá. Protože ovce něco ukousnou, něco vynechají, pak zase kousek ukousnou a něco vynechají. To je pro přírodu mnohem lepší než strojové sekačky. Některé typy motorových sekaček také pracují příznivě pro přírodu, ale mnohé typy jsou velmi škodlivé. Nejhorší stroje jsou takové, které posečený porost současně drtí na drobno, tam nepřežívá vůbec nic.
Na vycházkách v přírodě se to hodně pozná, jaká je kde péče o travnaté porosty. Někde projdete kilometr mezi květy a neuvidíte tam na květech žádný hmyz. To jsou lokality, kde stroj každý rok a při každé seči všechno posečené současně drtí.

Číst více

2.5.2024

Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.

od Hanka

Při pozorování života na stěnách hmyzích hotýlků lze vidět některé větší jedince, ale nejčastěji se tam pohybují maličké samičky různých druhů blanokřídlého hmyzu. Některé druhy jsou barevně nápadné, jiné splývají s okolím.
Na horních fotografiích je zlatěnka ohnivá (Chrysis ignita).
Jedná se o skupinu navzájem velmi podobných druhů. Jsou to hnízdní paraziti kutilek a jízlivek, hnízdících ve dřevě nebo v prutech, nebo ektoparazitoidi samotářských včel. Jsou to nejhojnější zlatěnky, mají široké hostitelské spektrum.

Všechny obrázky v tomto článku nafotografoval a poslal k uveřejnění Radim Herman.

Číst více

27.4.2024

Mrazivé dny skončily, oteplilo se a hmyz opět létá na květy.

od Hanka

Na lokalitách pražských přírodních památek teď hojně kvete trýzel škardolistý. Mráz mu neublížil. Letos v Praze létá poměrně dost bělásků řeřichových a jak se zdá, trýzel škardolistý je teď jejich vyhledávanou rostlinou.

V předchozích dnech mnoho různých druhů stromů namrzlo, kupodivu zhnědly listy nejen na ořešácích, ale i na některých dubech. Jiné druhy rostlin ale pokračují v růstu dál, jakoby se nic nestlalo.

Číst více

23.4.2024

Na autech byla námraza z jinovatky už včera před půlnocí a dnes ráno na teploměru -3°C.

od Hanka

Které výhony se z toho vzpamatují a na čem se letos úrody nedočkáme?
Na fotografii je výhon vinné révy, který je kvůli mrazovému poškození skloněný dolů. Jestli budou poupata v hroznech schopná dál pokračovat v růstu nebo jestli celé letošní výhony uhynou, to se pozná až za pár dnů.
Klimatická změna totiž nezpůsobuje jenom oteplení. Problém je v tom, že teplejší vzduch nad mořem do sebe dostane víc vodní páry. A víc vodní páry ve vzduchu znamená také víc uložené energie, která se chce někde uvolňovat. To se děje tak, že víc fouká vítr. Síla větru je mohutná, rychle se mění jen to, jestli k nám vítr přináší teplo a písek ze Sahary a nebo mrazivý vzduch ze severovýchodu.

Číst více

19.4.2024

Město má být příjemné lidem, kteří chodí pěšky.

od Hanka

A úřad nemá vymýšlet projekty, které podporují zbytečný další průjezd aut ke křižovatce na ploše nynějšího klidného parku s lavičkami v sousedství prodejny Albert v Praze 6 v lokalitě u Matěje.
Na horním obrázku je vidět ten nesmyslný projekt bezúčelné konstrukce, kolem které mají jezdit auta a která by zničila zdejší tiché místo.
Kolik máme v Praze 6 míst, kde rodiče musí držet děti pevně za ruku, protože těsně kolem nich jezdí auta?
A kolik tu máme prodejen, kde po nákupu si mohou rodiče sednout na lavičku a nechat dítě volně běhat po parku?

Zamýšlíte se nad tím, že malé děti mají hlavu a dýchají vzduch právě ve stejné výšce jako jsou namontované výfuky aut?
Na horním obrázku je namalovaná ta nově projektovaná konstrukce, která tu má nahradit nynější klidné a pro auta neprůjezdné travnaté místo s lavičkami. Na následujících fotografiích je zachycen současný stav zdejší lokality, kterou má nový projekt nahradit nebo zastínit nebo poškodit průjezdnou silnicí.

Číst více