Blanokřídlí v Praze

Rostliny a hmyz na svazích nad Radotínským potokem.

Rostliny a hmyz na svazích nad Radotínským potokem.Radotínský potok protéká vápencovou oblastí. Proto tu rostou jiné druhy rostlin, než na jaké jsme zvyklí na skalách nad Vltavou v severní části Prahy, kde tvoří skalní podklad chemicky kyselé starohorní břidlice. Některé zajímavosti se mi podařilo vyfotografovat.

Na horním obrázku je kvetoucí porost s dominantním bodlákem nicím.


Překvapení na vrbě.

Překvapení na vrbě.Lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus). V Praze jsem se s ním doposud nikdy nesetkala. A najednou byl na mojí zahrádce u domu, na včelařském kultivaru vrby. A je to skutečně velký kus, podle literatury může měřit v rozpětí křídel až 9 cm.
Píše se o něm, že není úplně vzácný. Ale stejně je to vzácné se s lišajem setkat. Může to být trochu tím, že v korunách stromů uniká pozornosti. Ale hlavně tím, že dospělci lišaje paví oko nepřijímají potravu a žijí jen několik málo dnů.
V knihách se vyskytuje i pod názvem lišaj vrbový.


Zobrazit více
Pískorypka posedová

Pískorypka posedováčeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka posedová je veliká jako menší dělnice včel medonosných, podobá se jí i tvarem těla. Na rozdíl od obyčejných včel má pískorypka posedová první dva články zadečku s červenou kresbou. Pro svoje larvičky sbírá nektar a pyl pouze v květech posedu bílého, případně v květech posedu dvoudomého. Dospělci létají v přírodě od května do konce srpna.


Zdobenka červená

Zdobenka červenáčeleď: Včelovití - Apidae

Zdobenka červená (Epeoloides coecutiens) je dlouhá 9 až 10 mm. Žije jako hnízdní parazit u samotářských včel olejnic. Hostitelským druhem je olejnice vrbinová (Macropis europaea) a olejnice žlutonohá (Macropis fulvipes).
S dospělci zdobenky červené se lze v české přírodě setkat od konce června do poloviny srpna.
Zdobenky pro sebe získávají energii sáním nektaru z květů mnoha druhů rostlin. Samičky zdobenek vyhledávají hnízda hostitelů pomalým letem nad zemí. Po nalezení vhodného hnízda zdobenka zkontroluje, jestli už je poslední plodová komůrka olejnic vydatně zásobená potravou, ale ještě neuzavřená. Potom tam zdobenka naklade svoje vajíčko a sama pak uzavře komůrku i celé hostitelské hnízdečko. Larva zdobenky se líhne velmi brzy, pak odstraní vajíčko hostitele a sama se živí na zásobách, které připravila olejnice pro svoje larvy.


Zobrazit více
Lípa stříbrná (plstnatá)

Lípa stříbrná (plstnatá)čeleď: Slézovité - Malvaceae

Lípa stříbrná pochází z jihovýchodní Evropy. U nás je často pěstovaná v parcích a také jako stromořadí v městských ulicích. Kvete později než naše domácí lípy.
A jak je to s květním nektarem pro hmyz? Zdá se, že záleží na počasí. V deštivých letech na ní bzučí hodně včel a čmeláků, a všem květní nektar z lípy stříbrné chutná a prospívá. Pokud ale nastane větší sucho, tak nektar v květech zasychá.
Za sucha v červenci tedy vznikají pro hmyz obtížné situace. V polovině července už jsou u nás všechny původní druhy dřevin odkvetlé, na nich se hmyz už neuživí. V přírodě je během léta všechen hmyz závislý na květech na loukách. Jenže v městských parcích bývají trávníky často posečené, bez květů. Ve městech proto všechen hmyz pak létá na rozkvetlé lípy stříbrné.


Kakost pyrenejský

Kakost pyrenejskýčeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost pyrenejský je dvouletá nebo až víceletá bylina. Původně rostl pravděpodobně v horských oblastech Středozemí. U nás byl pěstovaný v zámeckých zahradách a parcích už od 19. století. Snadno zplaňuje, nyní je to v teplejších lokalitách hojný druh. Častý je v parkových trávnících.

Kakost pyrenejský má v květech hodně nektaru a navštěvuje ho mnoho druhů hmyzu. Některé se mi podařilo fotografovat.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6