Blanokřídlí v Praze

Hmyz miluje květy bodláků.

Hmyz miluje květy bodláků.Vedle zříceniny na hranici přírodní památky Baba v Praze 6 kvete několik bodláků. A na nich je víc jedinců různých druhů hmyzu než kolik jsem jich viděla na celé ploše přírodní památky. Na horních fotografiích saje nektar z květenství bodláku otakárek ovocný, krasavec, který je ze všech zdejších motýlů největší.


Maličké někdy zvítězí nad velikým.

Maličké někdy zvítězí nad velikým.Ve skulině mezi trochu spředenými listy vinné révy jsem zahlédla sršeň. Takovou menší sršní dělnici. Sršní matka, která přezimovala, musí totiž svoje první potomstvo vychovávat a krmit úplně sama. Musí sama postavit základ hnízda, naklást do buněk vajíčka, pro vylíhlé larvičky lovit masitou potravu. Proto jsou ty první sršní dělnice o několik mm menší než jejich mladší sestry, které vídáme létat v srpnu a v září.
Rozevřela jsem listy, abych se lépe podívala. Ukázalo se, že tahle sršeň už je mrtvá a že se na jejím těle krmí pavouk - asi druh snovačka oválná (Enoplognatha ovata). Když jsem přinesla fotoaparát, snovačka od svého úlovku odběhla, to ale jen na chvilku. Vzdát se ulovené kořisti nechtěla, zase se vrátila.


Zobrazit více
Žahalka šestiskvrnná

Žahalka šestiskvrnnáčeleď: Žahalkovití - Scoliidae

Žahalka šestiskvrnná (Scolia sexmaculata) je dlouhá 10 až 16 mm. Je to mediteránní druh, v jižní Evropě je hojná, u nás je vidět jen velmi vzácně. Svoje pojmenování získala podle toho, že má na horních článcích zadečku 4 nebo 6 světlých skvrn. Má hnědožluté základy křídel se zlatými chlupy. Okraj křídla je tmavý s fialovými odlesky. Žahalky šestiskvrnné se vyvíjejí jako parazitoidi na larvách vrubounovitých brouků, zejména na larvách brouků listokazů a velkých zlatohlávků.


Pelonoska čistcová

Pelonoska čistcováčeleď: Včelovití - Apidae

Pelonoska čistcová (Clisodon furcatus) je dlouhá 11 až 12 mm. Dospělci létají v příodě od května do srpna. Hnízdečka pro svoje larvičky si vykusuje v mrtvém dřevě, ve větvičkách nebo v pařezech. Stěny komůrek tapetuje tenkou vrstvou izolačního sekretu.
Sbírá nektar a pyl na hluchavkovitých rostlinách. Jejich nejoblíbenější rostlinou je čistec lesní.
Samečkové jsou při pátrání po samičkách velmi aktivní, celé dny proletují po svých trasách mezi porosty čistců lesních - na vlhkých místech na kraji lesa nebo v příkopech podél lesních cest.

Na zdejších fotografiích je sameček.


Zobrazit více
Kokotice povázka

Kokotice povázkačeleď: Svlačcovité - Convolvulaceae

Kokotice povázka je jednoletá bylina, která cizopasí na různých bylinných hostitelích. Je to v České republice původní druh. Nejčastěji roste na výslunných suchých travnatých nebo křovinatých stráních. Roste jako nezelená, parazitická liána. Kokotice se omotá kolem jiné rostliny, naruší její pletivo a zapustí haustoria do těla této hostitelské rostliny. Tím získává organické látky a vodu.


Lupina bílá

Lupina bíláčeleď: Bobovité - Fabaceae

Lupina bílá je jednoletá bylina. Je to stará kulturní plodina, pěstovaná na Předním východě, v Řecku a Egyptě před nejméně 4000 lety. Původní typy lupiny obsahují jedovaté alkaloidy, ty se musely před vařením odstraňovat dlouhým máčením. Nově vyšlechtěné odrůdy lupiny jsou tzv. sladké, jedovaté látky už nevytvářejí, plody jsou vhodné pro výživu lidí a zvířat. Lupina bílá se nyní objevuje jako nová plodina i na českých polích. Daří se jí v teplých lokalitách, může růst i na vápenatých půdách.
Lupina bílá je významná včelařská rostlina, včely v jejích květech sbírají nektar a tmavooranžový pyl.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6