Blanokřídlí v Praze

Co se na nás na severu Prahy chystá?

Co se na nás na severu Prahy chystá?Co se chystá? Paralelní dráha letiště, která bude posunutá blíž směrem k centru Prahy. Zatím se letadla přibližují na přistání nad lesem u sv. Juliány a potom dál za obcí Přední Kopanina. Další plánovaná přistávací dráha by ale přivedla letadla nad víc obydlených oblastí. Vyfotografovala jsem letadla tak, jak se na ně dívají obyvatelé Přední Kopaniny, protože totéž nastane po zprovoznění paralelní dráhy i jinde na sídlištích na severu Prahy. Vybudování další dráhy na letišti by určitě pomohlo s bezpečností provozu, ale neměl by se zvyšovat počet letadel. Jenže je skoro jisté, že potom by se letecký provoz zdvojnásobil.


Blanokřídlý hmyz PP Jenerálka

Blanokřídlý hmyz PP JenerálkaV roce 2019 proběhl průzkum blanokřídlého hmyzu na území PP Jenerálka a jejího okolí. Pojďte se podívat jak to dopadlo...bylo zde pozorováno 278 druhů blanokřídlého hmyzu!


Zobrazit více
Kutík podivný

Kutík podivnýčeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Kutík podivný (Lestica clypeata) je dlouhý 8 až 12 mm. Dospělci létají v přírodě od května do září.
Tady je na fotografiích starší sameček se světlou kresbou na zadečku, mladí jedinci mají kresbu na zadečku žlutou. Vyskytuje se na okrajích lesů a často i ve starých zahradách.
Samičky si pro svoje potomstvo vyhledávají opuštěné chodbičky dřevních brouků. Jako zásoby pro plod loví různé druhy malých motýlů.


Ploskočelka čtyřpásá

Ploskočelka čtyřpásáčeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ploskočelka čtyřpásá (Halictus quadricinctus) je dlouhá 13 až 16 mm, je tedy jen nepatrně drobnější než dělnice včel medonosných. Je to vždy samotářský druh. Přezimuje oplodněná samička, ta začíná v dubnu budovat svoje hnízdečko. V zemi si vybuduje rozsáhlou dutinu a uvnitř vystaví hlinitou plástev, kterou zpevňuje svými slinami. V plástvi bývá vedle sebe 10 až 15 plodových komůrek. Plástev je v dutině upevněná na sloupkovitých vzpěrách, okolní vzduch chrání plástev před nadměrnou vlhkostí. Mladá generace se líhne postupně od června do září, stará matka v hnízdečku se vylétnutí potomstva obvykle dožívá.
Sbírá nektar a pyl z květů mnoha druhů rostlin.
Přednostně vyhledává teplá místa a sprašové biotopy.


Zobrazit více
Ostrožka stračka

Ostrožka stračkačeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae (dříve čemeřicovité - Helleboraceae)

Ostrožka stračka je jednoletá bylina. V minulosti rostla hlavně jako plevel v obilí, nyní bývá jen na okrajích polí a podél cest, je častá na skládkách zemin. Je hojná pouze v teplých oblastech.
Celá rostlina je jedovatá!
Jako opylovatelé bývají na květech ostrožky dělnice druhu čmelák zahradní, i další druhy včel samotářek. Včely medonosné se o ostrožku stračku obvykle nezajímají.


Jetel rolní

Jetel rolníčeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel rolní je jednoletá nebo dvouletá bylina. Roste na suchých stráních, na chudých nevápnitých půdách, je spolehlivým ukazatelem špatného obsahu živin v zemi. Květní hlávky jsou nejdřív kulovité, později se protahují a mají válcovitý tvar. Jsou složené z mnoha kvítků, květní koruna je bělavá nebo růžová, kratší než kalich. Květní kalichy jsou hustě chlupaté, kališní cípy jsou nápadně pérovitě chlupaté.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6