Blanokřídlí v Praze

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.V Divoké Šárce často spásají porosty ovečky. To hmyzu prospívá. Protože ovce něco ukousnou, něco vynechají, pak zase kousek ukousnou a něco vynechají. To je pro přírodu mnohem lepší než strojové sekačky. Některé typy motorových sekaček také pracují příznivě pro přírodu, ale mnohé typy jsou velmi škodlivé. Nejhorší stroje jsou takové, které posečený porost současně drtí na drobno, tam nepřežívá vůbec nic.
Na vycházkách v přírodě se to hodně pozná, jaká je kde péče o travnaté porosty. Někde projdete kilometr mezi květy a neuvidíte tam na květech žádný hmyz. To jsou lokality, kde stroj každý rok a při každé seči všechno posečené současně drtí.


Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.

Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.Při pozorování života na stěnách hmyzích hotýlků lze vidět některé větší jedince, ale nejčastěji se tam pohybují maličké samičky různých druhů blanokřídlého hmyzu. Některé druhy jsou barevně nápadné, jiné splývají s okolím.
Na horních fotografiích je zlatěnka ohnivá (Chrysis ignita).
Jedná se o skupinu navzájem velmi podobných druhů. Jsou to hnízdní paraziti kutilek a jízlivek, hnízdících ve dřevě nebo v prutech, nebo ektoparazitoidi samotářských včel. Jsou to nejhojnější zlatěnky, mají široké hostitelské spektrum.

Všechny obrázky v tomto článku nafotografoval a poslal k uveřejnění Radim Herman.


Zobrazit více
Kyjorožka

Kyjorožkačeleď: Včelovití - Apidae

Kyjorožka modravá (Ceratina cyanea) a kyjorožka černoretá (Ceratina nigrolabiata) jsou dva navzájem podobné a vzhledově těžko odlišitelné druhy. Jsou to drobné samotářské včelky, jsou dlouhé jen 5 až 7 mm. Kyjorožka modravá je na teplých místech ČR hojnější, na našem území může žít téměř všude, ale nikde není příliš početná. Kyjorožka černoretá se k nám začala šířit od jihu teprve od 90. let 20.století, nyní se s ní lze setkávat na jižní Moravě.
Na nejteplejších lokalitách jižní Moravy se vzácně vyskytují také druhy kyjorožka zelenavá (Ceratina chalybea) a kyjorožka černá (Ceratina cucurbitina).


Ploskohřbetka javorová

Ploskohřbetka javorováčeleď: Ploskohřbetkovití - Pamphiliidae

Ploskohřbetka javorová (Pamphilius alternans) je dlouhá 8 až 11 mm. Dospělci létají v české přírodě v dubnu a v květnu. Živnou rostlinou jejích larev jsou javory, pravděpodobně javor klen a javor babyka. Larvy žijí jednotlivě v listových smotcích. Následně se larvy zakuklí v zemních komůrkách.
Plamka v křídlech dospělců je dvoubarevná.

Fotografovala jsem ji na začátku května 2024 v Praze v Dejvicích.


Zobrazit více
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)čeleď: Bobovité - Fabaceae

Trnovník srstnatý je původní na jihovýchodě USA. Roste jako keř nebo strom až do výšky 3 metrů, pěstované kultivary mohou být vzrůstnější. Kořeny má dlouhé, tenké, bohatě větvené a spletité. Často vyrůstají těsně pod povrchem a tvoří mnoho výmladků, jimiž se rozšiřuje do okolí, proto není vhodný k vysazování do české přírody. V českých parcích bývá naroubovaný na podnože jiných druhů trnovníků. Je to významná včelařská dřevina, ve květech má mnoho velmi sladkého nektaru. Květy vyhledávají včely medonosné, čmeláci a také naše největší samotářská včela drvodělka fialová.
Na fotografiích je pravděpodobně odrůda Macrophylla (akát chloupkatý). Ta kvete poprvé při začátku rašení, potom v létě kvetení opakuje. Je odolná vůči mrazu v zimě a jaro 2024 ukázalo, že je odolná i vůči pozdním jarním mrazům.


Pryskyřník prudký

Pryskyřník prudkýčeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník prudký je vytrvalá bylina. Často roste na vlhkých loukách. Je to jedovatá bylina, která znehodnocuje pastvu, ohrožuje zdraví zvířat. Čerstvý je pro domácí zvířata prudce jedovatý, sušením ztrácí toxicitu, ale i přes to není vítanou rostlinou v seně.

Naopak hmyz květy pryskyřníku miluje. Samotářská včela dřevobytka pryskyřníková (Chelostoma florisomne) se dokonce na květy pryskyřníků specializuje. Dřevobytka pryskyřníková může pro svoje larvičky sbírat nektar a pyl z mnoha druhů pryskyřníků, pryskyřník prudký je ale jejím nejvyhledávanějším druhem.


Zobrazit více

Logo Praha 6 Projekt vzniká za podpory Městské části Praha 6