Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.

21.6.2024 od Hanka

Základem krasu je vápenec. Na některých místech má zdejší vápenec vysokou kvalitu. Proto se zde do skal zakousla celá řada lomů. Průmyslová těžba tu probíhá už víc než 140 roků a menší lomy jsou ještě starší. Do opuštěných lomů se ale příroda navrací pomalu. Se zajímavými druhy rostlin a hmyzu se lze setkat především na nenarušených stepních nebo lesostepních lokalitách.
Vzácně se nechá vyfotografovat i ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius).

Larvy i dospělci ploskorohů se živí dravě, loví různé drobné bezobratlé živočichy.
/Libelloides macaronius - ploskoroh pestrý, foto Adrián Purkart.
(Ploskoroha fotografoval Adrián Purkart.)

Na horních hranách skal upoutává pozornost vzácná samotářská včela maltářka zední (Chalicodoma parietina). Na fotografiích je samička. Pro výchovu svých larviček sbírá nektar a pyl na mnoha druzích rostlin, nyní v červnu létá hlavně na svou nejoblíbenější bylinu - čistec přímý.
/Maltářka zední na čistci.
/Maltářka zední, samička.

Pod skalami roste vzácně čilimník černající.
/Čilimník černající pod Budňanskou skálou.
Na květech čilimníků teď pracuje hodně dělnic čmeláků zemních.
/Čilimník černající se čmelákem.
/Čilimník černající a dělnice druhu čmelák zemní s nasbíranými rouskami pylu.

Na lesostepních lokalitách nyní v červnu létá motýl běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea). Nechal se fotografovat, když seděl na černýši hřebenitém.
/Černýš hřebenitý a motýl běloskvrnáč.
/Černýš hřebenitý a běloskvrnáč u Berouna.
/Běloskvrnáč pampeliškový na černýši.

V sousedství černýšů kvetla také kručinka barvířská.
/Kručinka barvířská, otevřený květ.
Na její květy létaly samotářské včely z čeledi čalounicovití, které mají sběrací kartáče na pyl na spodní straně zadečku. (Z fotografie nelze určit konkrétní druh, rozlišovací znaky jsou vidět jen pod mikroskopem.)
/Kručinka barvířská - květ se samotářskou včelou z čeledi čalounicovití.
Na fotografiích je vidět, že včely čalounice nenavštěvovaly otevřené květy, ale vyhledávaly poupata. Na suchých lokalitách nektar v otevřených květech rychle zasychá. Proto se hmyz dobývá do neotevřených květů, kde má bohatší nabídku potravy. Všimněte si, do jak dlouhé korunní trubky poupěte musí včela sosákem dosáhnout, aby se dostala k hluboko uloženému květnímu nektaru.
/Kručinka barvířská má dlouhý kvítek, do kterého se musí včela sosákem dosáhnout až k hluboko uloženému nektaru.
Okraj poupěte si včela čalounice přidržuje kusadly.
/Kručinka barvířská, včela čalounice se kvítku přidržuje kusadly.

Jednotlivě lze ještě vidět kvítky kakostů krvavých. Tady byla na květu dřevobytka pryskyřníková (Chelostoma florisomne).
/Dřevobytka na kakostu krvavém.

Překvapení čekalo i na zemědělském poli.
Nově se v ČR pěstuje lupina bílá. Původní lupiny obsahují jedovaté alkaloidy, šlechtitelům se ale povedlo vytvořit takové odrůdy lupiny, které neobsahují jedovaté látky.
/Lupina bílá kvete na poli.
Ukázalo se, že lupina bílá je i velmi dobrá medonosná plodina. Tady je na fotografii s dělnicí včely medonosné.
/Lupina s dělnicí včely medonosné.
Na poli s lupinou bzučelo také mnoho čmeláků zemních. Čmeláčí dělnice s nabíranou rouskou pylu.
/Lupina se čmelákem.
Hnízdečka čmeláků zemních jsou teď na vrcholu svého rozvoje. Nyní jsou všude vidět dělnice čmeláků zemních a venku začínají létat i samečkové.
Lupina bílá a čmelák zemní - sameček.
/Lupina bílá a čmelák zemní - sameček.

Na dobromysli pod Budňanskou skálou se nechal vyfotografovat motýl ostruháček trnkový (Satyrium spini). Navzdory svému jménu se jeho housenky vyvíjejí na řešetláku.
/Motýl ostruháček trnkový na dobromysli pod Budňanskou skálou.

Hmyz miluje květy bodláků.
Maličké někdy zvítězí nad velikým.
V teplých dnech nás může na květech překvapit veliká žahalka žlutá.
Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist