Vosa obecná Vespula vulgaris


čeleď: Vosovití - Vespidae

Vosa obecná (Vespula vulgaris) se liší od podobné vosy útočné přerušeným žlutým pruhem podél zadního okraje očí.

Hnízda si zakládá ve vlastních vyhrabaných zemních dutinách nebo v norách drobných hlodavců, příležitostně osidluje i nadzemní tmavé duté prostory. Stavebním materiálem je tlející dřevní hmota.

Na horní fotografii je matka po přezimování.

Portrét matky.
/Vosa obecná, kusadla matky.

Dělnice jsou nejhojnější ve druhé polovině léta a na podzim. Ve srovnání s matkou jsou dělnice menší a mají na zadečku víc tmavého zbarvení.
Na dalších fotografiích jsou na květech loubince. Tady vosy jednak sají sladký květní nektar, ale současně se snaží i ulovit jako svojí potravu jiné druhy hmyzu, kterých bývá na loubincích hodně.
/Vosa obecná na květu loubince, fotografovaná z boku.
Vosa obecná má žlutý čelní štítek s tmavým pruhem uprostřed. Kresba na čelním štítku je ale proměnlivá, může být i stejná jako u vosy útočné.
/Vosa obecná, portrét.
/Loubinec a vosa obecná.
Na předchozích třech fotografiích jsou vosí dělnice. S těmi se v přírodě setkáváme nejčastěji.

Samečka druhu vosa obecná jsem s fotoaparátem zastihla na konci října 2021.
Sameček:
/Vosa obecná, sameček na začátku listopadu.
/Vosa obecná, sameček na květu listopádky.
Samečkové mají výrazně mohutnější tykadla.
/Vosa obecná, samec má mohutná tykadla.
Portrét samečka.
/Vosa obecná, kusadla samečka.
Hlava samečka při pohledu z boku.
/Vosa obecná, hlava samečka při pohledu z boku.

Na počátku května 2022 se mi povedlo fotografovat také velikou matku zakladatelku.
Matka po přezimování.
/Vosa obecná, matka po přezimování.
/Vosa obecná, matka, portrét.
/Vosa obecná, matka v květnu.
/Vosa obecná, kusadla.
/Vosa obecná, spodek zadečku.
/Vosa obecná, matka na listu.
Matka kontroluje potravu tykadly.
/Vosa obecná prozkoumává potravu tykadly.
Právě na tykadlech je mnoho smyslových buněk. Aby mohly správně fungovat, je nutná velká péče o tykadla.
Za povšimnutí stojí také tmavé místo mezi zadním žlutým okrajem očí. Je to důležitý rozlišovací znak od podobné vosy útočné.
/Vosa obecná, matka, si čistí tykadla.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist