Hrnčířka prýtová Gymnomerus laevipes


čeleď: Vosovití - Vespidae

Hrnčířka prýtová (Gymnomerus laevipes) je dlouhá 8,5 až 11 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od května do poloviny srpna. Samečkové se líhnou výrazně dřív než samičky, už v květnu, a také dřív - už během června - postupně vymizí. Samičky jsou na květech aktivní i v srpnu.
Dospělci získávají energii sáním nektaru z květů, obvykle na miříkovitých rostlinách.
Pro svoje larvy loví larvy drobných mandelinkovitých brouků. Samičky si budují hnízdečka hlavně ve starých dutých lodyhách ostružiníků nebo bylin (pcháčů, bolševníků, ve stéblech rákosí) nebo v opuštěných hnízdech jiných blanokřídlých.

Plodové komůrky jsou uspořádané v řadě za sebou, bývají v počtu od 4 do 12 v jednom dutém prutu, jedna komůrka bývá dlouhá 11 až 14 mm. Záleží na šířce použitého dutého stonku, v úzkých stoncích bývá komůrka delší a naopak kde je dost prostoru do šířky, tam může být komůrka kratší. Samička vymazává stěny buněk vrstvou hlíny. Nejdřív vyklade vajíčko, a potom postupně nosí zásoby. Drobných larev mandelinkovitých brouků může být v jedné komůrce až 20 kusů, nakonec jsou napěchované kolem larvy hrnčířky jako náprstek. Vchod do hnízda uzavírá dření z prutu.
Jednotlivé komůrky jsou oddělované jílovitými přepážkami.

V Praze 6 je nejoblíbenější rostlinou bolševník obecný (To je náš český druh bolševníku, který není invazní, a je běžnou součástí lučních porostů. Neplést si s druhem bolševník velkolepý, se kterým jsou potíže.)

Foto 30. 7. 2017 na louce za zříceninou Baba.

Dřív byla hrnčířka prýtová velmi hojným druhem. Jenže nadměrná péče o údržbu porostů jí velmi poškozuje, a proto její počty v posledních letech značně klesají.

V červenci 2019 jsem samičku zastihla na květech krtičníku u Šáreckého potoka.
/Hrnčířka prýtová na květu krtičníku.
Rozlišovací znaky mezi jednotlivými druhy hrnčířek bývají vpředu na hlavě. Tahle hrnčířka má ale hlavu obalenou žlutým pylem, proto kresba na hlavě je špatně viditelná.
/Hrnčířka prýtová, hlava s pylem.
/Krtičník, květy s hrnčířkou.
Foto z boku.
/Hrnčířka prýtová, foto z boku.

Fotografovat samečka se povedlo až v červnu 2020, na květech kakostu pyrenejského.
Portrét samečka.
/Hrnčířka prýtová, sameček, portrét.
Foto z boku.
/Hrnčířka prýtová, sameček na květu kakostu.
Sameček saje sladký nektar.
/Hrnčířka prýtová, sameček saje nektar z květu kakostu.
Kusadla.
/Hrnčířka prýtová, sameček, kusadla.


Selandria melanosterna - pilanka
Mravenec stínomilný
Mravenec obecný
Vosa saská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist