Ploskočelka obecná Halictus tumulorum


čeleď: Ploskočelkovití - Halictidae

Ploskočelka obecná (Halictus tumulorum) je v Praze velmi hojný druh, ale pro svojí drobnost uniká pozornosti. Je dlouhá jen 6 až 7 mm. Hnízdečka si budují v zemi. Samičky se objevují zjara už na začátku dubna. Pro svoje larvičky sbírají nektar a pyl z mnoha druhů rostlin.
Část samiček žije soliterně, to znamená, že všechno pro zdárný vývoj další pohlavní generace zajišťuje samotná samička. Část samiček je primitivně eusociální. Nejdřív vychovají čtyři nebo pět dělnic, které pak matce pomáhají s prací na založení komůrek pro vývoj budoucí pohlavní generace.

Samičky často hnízdí ve větších agregacích. Na horních dvou fotografiích je samička na květu chrastavce.
/Ploskočelka obecná na chrastavci.
Ploskočelky obecné mají tělo matně bronzově zelené.
Sameček na květech vratiče.
/Ploskočelka obecná, sameček na vratiči.
Samečkové mají ve srovnání s tělem velmi dlouhá tykadla.
/Ploskočelka obecná, sameček s dlouhými tykadly.

Sameček na květech šedivky šedé.
/Ploskočelka obecná, sameček na šedivce.

Samička sbírá nektar a pyl v květech křenu.
/Ploskočelka obecná v květech křenu.
/Ploskočelka obecná, samička, sbírá pyl.
/Ploskočelka obecná, fotografovaná zezadu.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist