Allantus cinctus - pilenka růžová Allantus cinctus


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Allantinae - pilenky

Pilenka růžová druhu Allantus cinctus je ve starší literatuře většinou pojmenovaná pilatka růžová, ale na růžích škodí víc druhů pilatek, a termín pilatka růžová se objevuje i u těch jiných druhů.
Je to hojný druh, napadá hlavně plané i pěstované růže, housenice této pilatky růžím okusují listy. Housenice se mohou vyvíjet i na jahodnících. Upřednostňuje suché lokality. Má 2 generace do roka. Dospělci jsou dlouzí 8 až 10 mm, jejich housenice bývají větší, dlouhé až 15 mm.
Na zdejších fotografiích je sameček (foto 24. 4. 2018 Praha Dejvice).

Housenice této pilatky se živí zejména na listech růží, ale dokážou se vyvíjet i na listech jahod nebo maliníku.

Dospělci mají často křídla složená nad tělem.
/Pilatka růžová, sameček se složenými křídly.
Dospělci jsou rychlí a vytrvalí letci.
/Pilatka rodu Allantus, sameček.

Pelonoska čistcová
Smolanka rezavá
Pilatka mokřadní
Mravenec rodu Myrmica

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist