Nomáda pruhovaná Nomada succincta


čeleď: Včelovití - Apidae

Nomáda pruhovaná (Nomada succincta) je dlouhá 10 až 13 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od dubna do června.
Je to hnízdní parazit u několika druhů pískorypek, zejména u pískorypky lesklé (Andrena nitida) a u pískorypky černolesklé (Andrena nigroaenea). Má ráda teplé lokality, je to mediteránní druh, hojný v jižní Evropě, a v souvislosti s oteplováním u nás se šíří i tady.
Od ostatních druhů nomád se samičky snadno rozliší podle barevné kresby vpředu na hlavě.

/Nomáda pruhovaná, fotografie shora.
Má zajímavě zbarvená tykadla, navíc s odlišnou barvou při pohledu zepředu a částečně černou při pohledu zezadu.

Při určování druhu nomády bývá nutné znát i zbarvení spodní strany těla.
/Nomáda pruhovaná, foto zespodu.
A foto shora.
/Nomáda pruhovaná na listu, foto shora.

/Nomáda pruhovaná, hlava zepředu a tělo.

Sosák.
/Nomáda pruhovaná, sosák.

Samečka jsem zastihla v přírodní památce Dolní Šárka 14. 5. 2019 na květech mateřídoušky.
/Nomáda pruhovaná, sameček na mateřídoušce.


Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist