Pískorypka křivonohá Andrena curvungula


čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka křivonohá Andrena curvungula je svým vývojem vázaná na zvonky. S dospělci se lze setkat od května do července. Dospělci se dokážou živit na několika druzích rostlin, ale pro svoje larvičky vytvářejí zásoby potravy pouze z nektaru a pylu různých druhů zvonků.
Na horní fotografii má sběráčky na zadních nohách bílé od pylu zvonků. Čerstvě vylíhlá pískorypka křivonohá má ale sběráčky světle rezavé, jako je vidět na dalších obrázcích.

/Andrena curvungula uvnitř zvonku.
/Andrena curvungula, zobrazený zadeček.

A tady je opět s nákladem pylu.
/Pískorypka na odletu.

Je obtížné je hezky fotografovat, většinu času jsou uvnitř zvonkových květů a zobrazují se takto:
/Pískorypka saje nektar v květu zvonku.
Foto s bílým pylem 30. 5. 2018 v zahradě v Praze. Fotografie bez nasbíraného pylu jsem pořídila na stejném místě přesně o dva roky později, 30. 5. 2020.

Zdá se, že této pískorypce sucho vyhovuje. Je to v podstatě stepní druh.

Květy zvonků jsou vyhledávaným přístřeškem (do květů neprší) pro mnoho jedinců hmyzu. Tady je vidět pískorypka a brouk.
/Pískorypka a brouk uvnitř květu zvonku.

Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist