Pískorypka jestřábníková Andrena fulvago


čeleď: Pískorypkovití - Andrenidae

Pískorypka jestřábníková (Andrena fulvago) je drobný druh, je dlouhá jen 9 až 11 mm. Na území ČR je to hojná, žije v nížinách i na horách. Dospělci v přírodě létají od poloviny května do poloviny července.
Nektar a pyl sbírá pouze ze žlutých úborů hvězdnicovitých rostlin. Upřednostňuje květy jestřábníků, prasetníku, máchelky a škardy.

Foto 11. 6. 2018 v trávníku v Praze ve Střešovicích, na květu máchelky srstnaté (dřív se jmenovala pampeliška srstnatá).
/Pískorypka jestřábníková na okraji květu.

/Pískorypka jestřábníková se živí v květu.
Pískorypka jestřábníková se velmi podobá několika dalším druhům pískorypek, tyto podobné druhy ale nebývají v Praze nacházené.

Samičky lze vidět na lokalitách, kde květou žluté hvězdnicovité rostliny s většími úbory.
Samečkové ale létají kvůli hledání svých budoucích nevěst na velké vzdálenosti. Cestou získávají energii z květů mnoha druhů rostlin, na dlouhé cestě si nemohou moc vybírat, musí se spokojit s tím, co na lokalitě najde.

Samečka jsem s fotoaparátem zastihla na květech kakostu pyrenejského.
Sameček. Samečkové mnoha druhů pískorypek si jsou vzhledově navzájem podobní a mezi sebou bývají obtížně rozlišitelní. Rozlišovacím znakem samečků pískorypky jestřábníkové jsou načervenalé nohy.
/Pískorypka jestřábníková, sameček na kakostu pyrenejském.

Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist