Maskonoska proměnlivá Hylaeus confusus


čeleď: Hedvábnicovití - Colletidae

Maskonoska proměnlivá (Hylaeus confucus) je drobná včelička, je dlouhá jen 5 až 7 mm.
Na fotografiích je sameček, který má na hlavě nápadnou světlou masku (samičky mají masku redukovanou).
V ČR je to hojný druh, je častý zejména v lesích a na lesních okrajích. Létá na květy mnoha druhů rostlin. S dospělci se lze setkat od května do září, někdy má 2 generace do roka. Hnízdí v dutinách v trouchnivém dřevě, v chodbách dřevního hmyzu i v dutých stéblech.

S fotoaparátem jsem samečka zastihla na květech třezalky tečkované. Při celkovém pohledu je vidět, o jak drobný druh včeličky se jedná.
/Maskonoska na květech třezalky.

Foto 18. 6. 2018 v Praze v Klánovickém lese.
/Maskonoska proměnlivá, sameček, foto shora.

K oblíbeným rostlinám patří také zvonky. Květy zvonků slouží i jako úkryt před deštěm nebo při chladném počasí. Na fotografii je sameček ve květu zvonku řepkovitého (Campanula rapunculoides).
/Maskonoska proměnlivá, sameček se ukrývá v květu zvonku.

Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná
Rejdilka dvoubarvá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist