Zdobenka červená Epeoloides coecutiens


čeleď: Včelovití - Apidae

Zdobenka červená (Epeoloides coecutiens) je dlouhá 9 až 10 mm. Žije jako hnízdní parazit u samotářských včel olejnic. Hostitelským druhem je olejnice vrbinová (Macropis europaea) a olejnice žlutonohá (Macropis fulvipes).
S dospělci zdobenky červené se lze v české přírodě setkat od konce června do poloviny srpna.
Zdobenky pro sebe získávají energii sáním nektaru z květů mnoha druhů rostlin. Samičky zdobenek vyhledávají hnízda hostitelů pomalým letem nad zemí. Po nalezení vhodného hnízda zdobenka zkontroluje, jestli už je poslední plodová komůrka olejnic vydatně zásobená potravou, ale ještě neuzavřená. Potom tam zdobenka naklade svoje vajíčko a sama pak uzavře komůrku i celé hostitelské hnízdečko. Larva zdobenky se líhne velmi brzy, pak odstraní vajíčko hostitele a sama se živí na zásobách, které připravila olejnice pro svoje larvy.

Na horní fotografii je samička.

Samičky mají zadeček červený jenom na bázi, konec zadečku je černý.
/Zdobenka červená, samička sedí na listu.
Hlava a sosák samičky.
/Zdobenka, sosák samičky.

Samečka zdobenky jsem uviděla na květech kakostu pyrenejského. Na první pohled mne zaujaly jeho nápadné světlé oči.
/Sameček zdobenky má světlé oči.
Hlava samečka.
/Zdobenka červená, hlava samečka.
Samečkové zdobenek mají celý zadeček hnědooranžový.
/Sameček zdobenky má zadeček celý oranžový.

Kakost pyrenejský je oblíbenou rostlinou zdobenek.
/Zdobenka červená, sameček má dlouhé nohy.
/Zdobenka červená, sameček na květu kakostu.
Zdobenky jsem fotografovala 27. 6. 2020 v Praze v Dejvicích.

Pískorypka posedová
Zdobenka červená
Mravenec drnový
Pískorypka jetelová

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist