Zlatěnka zlatozelená Chrysis viridula


čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka zlatozelená (Chrysis viridula) je dlouhá 6,5 až 9,5 mm. Dospělci létají v přírodě od května do srpna. V ČR je to hojný druh, vystupuje i do poloh ve středních nadmořských výškách.
Dospělci této zlatěnky sají sladký nektar na květech mnoha druhů rostlin. K jejich nejoblíbenějším patří květy rostlin z čeledi miříkovité.
Larvy zlatěnky zlatozelené se vyvíjejí jako parazitoidi v hnízdních komůrkách hrnčířek rodu Odynerus a Ancistrocerus a také u samotářských včel zednic rodu Osmia.


/Zlatěnka zlatozelená
Nejvyhledávanějším hostitelským druhem je hrnčířka obecná (Odynerus spinipes). Tato hrnčířka si buduje hnízdečka na osluněných sprašových stěnách nebo ve starých cihlových zdech, komůrky pro svoje larvičky tam vytváří a zásobuje postupně. Pokud do jejího hnízdečka pronikne zlatěnka, tak zlatěnka může vyklást vajíčko hned k vajíčku hostitelské hrnčířky. V takovém případě ale musí larva zlatěnky počkat, než hostitelská larva vyroste a začne se zakuklovat, teprve na dorostlé larvě hrnčířky má larva zlatěnky dost potravy pro svůj úspěšný růst. Samička zlatěnky ale dokáže proniknout i k zakuklené larvě hrnčířky a naklást na ní vajíčko, pak se může larva zlatěnky krmit hned po vylíhnutí.
Nová dospělá zlatěnka se objeví až následující rok na začátku léta.Pristaulacus compressus
Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist