Zlatěnka zlatozelená Chrysis viridula


čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka zlatozelená (Chrysis viridula) je dlouhá 6,5 až 9,5 mm. Dospělci létají v přírodě od května do srpna. V ČR je to hojný druh, vystupuje i do poloh ve středních nadmořských výškách.
Dospělci této zlatěnky sají sladký nektar na květech mnoha druhů rostlin. K jejich nejoblíbenějším patří květy rostlin z čeledi miříkovité.
Larvy zlatěnky zlatozelené se vyvíjejí jako parazitoidi v hnízdních komůrkách hrnčířek rodu Odynerus a Ancistrocerus a také u samotářských včel zednic rodu Osmia.


/Zlatěnka zlatozelená
Nejvyhledávanějším hostitelským druhem je hrnčířka obecná (Odynerus spinipes). Tato hrnčířka si buduje hnízdečka na osluněných sprašových stěnách nebo ve starých cihlových zdech, komůrky pro svoje larvičky tam vytváří a zásobuje postupně. Pokud do jejího hnízdečka pronikne zlatěnka, tak zlatěnka může vyklást vajíčko hned k vajíčku hostitelské hrnčířky. V takovém případě ale musí larva zlatěnky počkat, než hostitelská larva vyroste a začne se zakuklovat, teprve na dorostlé larvě hrnčířky má larva zlatěnky dost potravy pro svůj úspěšný růst. Samička zlatěnky ale dokáže proniknout i k zakuklené larvě hrnčířky a naklást na ní vajíčko, pak se může larva zlatěnky krmit hned po vylíhnutí.
Nová dospělá zlatěnka se objeví až následující rok na začátku léta.Rejdilka dvoubarvá
Kladélčice
Jízlivka
Pilatka bazalková

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist