Pilatka bazalková Tenthredo marginella


čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilatka bazalková (Tenthredo marginella) je 10 – 12 mm dlouhá. V ČR nehojný druh, vyskytuje se lokálně. Obývá nížiny až podhůří, osluněné stráně, řídké listnaté lesy, lesní okraje a zahrady.
Doba výskytu dospělců je od srpna do září. Dospělci se rádi živí na květech miříkovitých rostlin.
Larvální perioda od září do října. Živné rostliny larev (housenic) jsou dobromysl obecná, případně bazalka pravá.

Samička - fotografováno 24.8.2020 na Prostřední Bečvě.
/Pilatka bazalková - samička

Sameček - fotografováno 29.8.2020 na Prostřední Bečvě.
/Pilatka bazalková - sameček
/Pilatka bazalková - sameček - portrét

Larvy na dobromysli obecné - 16.9.2020 - P.B.
/Pilatka bazalková - larva
Housenice vylézají za potravou až po setmění. Obrázky aktivních housenic jsou proto dělané fotografickým bleskem.
17.9.2020 - P.B.
/Pilatka bazalková - larva
20.9.2020 - P.B.
/Pilatka bazalková - larva
Ve dne se housenice zdržují v úkrytu ve vegetaci s charakteristicky spirálovitě stočeným tělem.
22.9.2020 - P.B.
/Pilatka bazalková - larva

Pristaulacus compressus
Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist