Jízlivka Eumenes papillarius


čeleď: Vosovití - Vespidae

Jízlivka Eumenes papillarius je jedním z osmi druhů jízlivek, s jakými se lze na území ČR setkávat. Není to ale hojný druh. Žije podobně jako její příbuzné, staví pro svoje larvičky urnovitá hnízda a jako zásobu potravy jim do hnízdeček nosí ulovené a ochromené housenky. Dospělci získávají energii sáním nektaru v květech. Mají rádi miříkovité rostliny. Vzhledem k výskytu v srpnu, kdy je v přírodě málo květů, vyhledávají rády květy pámelníku bílého. (Pámelník vysazují včelaři kolem svých úlů jako významnou nektarodárnou rostlinu.)

Na zdejších obrázcích je samička. Foto 27. 8. 2017 v Praze v Dejvicích.

/Jízlivka Eumenes papillarius, portrét.

/Jízlivka Eumenes papillarius, foto shora.

/Jízlivka Eumenes papillarius, foto z boku.
Poznámka: Koncem srpna bývají chladná rána. V takovém případě jízlivka ráda přechází na hřejivý teplý prst a nechá se fotografovat.

Pristaulacus compressus
Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist