Kladélčice Leucospis sp.


čeleď: Kladélčicovití - Leucospidae

Kladélčice (Leucospis) jsou dlouhé 10 až 12 mm. Jejich larvy se vyvíjejí jako parazitoidi v hnízdních komůrkách takových samotářských včel, které si vyhledávají místa pro hnízdečka ve dřevě. Nejčastěji parazitují u včel z čeledi čalounicovitých, ale kladélčice nejsou příliš vybíravé a jejich larvy se mohou úspěšně vyvíjet i parazitováním na larvách dalších druhů hmyzu.
Dospělci létají v české přírodě od května do září. Mají nápadné černožluté vosí zbarvení. Dospělci se živí pylem a nektarem z květů. Kladélčice mají rády květy miříkovitých rostlin, navštěvují ale i květy rostlin z jiných čeledí. Samičky kladélčic na sebe často upoutají pozornost, když pobíhají po stěnách lidmi vyrobených hmyzích domečků.Kladélčice mají neobvyklý tvar těla, jejich kladélko je položené na horní straně zadečku. Pokud samička kladélčice najde hnízdečko s larvami vhodného hostitele, dokáže kladélkem probodnout pevnou hliněnou zátku před komůrkami včel zednic nebo proniknout pod kůru stromu, pod kterou se hostitelská larva nachází. Potom kladélčice vyklade svoje vajíčko přímo do těla hostitelské larvy.
/Kladélčice prohlíží otvory v hmyzím domečku.
Foto 13. 8. 2020 v Prostřední Bečvě.

Pristaulacus compressus
Pískohrabka ostruhatá
Pilatka Macrophya diversipes
Nomáda žlutoskvrná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist