2a - Blanokřídlí, podřád štíhlopasí - popis podřádu štíhlopasí, část kladélkatí 2a - Apocrita


Kladélkatí (Apocrita) mají výrazně vyšší pohyblivost zadečku. Zadní část těla se zřetelně, často stopkatě, připojuje k přední. Larvy jsou beznohé.

V Evropě žije 8 nadčeledí.

Nadčeleď TRIGONALOIDEA - mají složitý vývoj, larvy žijí jako hyperparaziti. Čeleď: Lištníkovití (Trigonalidae)

Nadčeleď ICHNEUMONOIDEA (LUMCI) - většinou to jsou paraziti larev a kukel hmyzu. Existuje několik tisíc obtížně rozlišitelných druhů. Tykadla mají více než 16tičlenná.
Čeledi: Mšicomarovití (Aphidiidae) - Lumkovití (Ichneumonidae) - Lumčíkovití (Braconidae) - Chrostíkovcovití (Agriotypidae)

Nadčeleď STEPHANOIDEA - je rozšířená především v Africe, v Evropě jen pár druhů. Čeleď: Korunčíkovití (Stephaniidae)

Nadčeleď EVANOIDEA - mají malý, ze stran spoštělý zadeček, který přisedá k přední části těla vysoko nad kyčlemi. Čeledi: Švábomarovití (Evaniidae) - Srpuškovití (Gasteruptiidae, Aulacidae)

Nadčeleď CYNIPOIDEA (ŽLABATKY) - velmi drobné druhy, parazitují na rostlinách i hmyzu. Hálkotvorné druhy prodělávají složitý vývoj. U hálkotvorných druhů žijí i další žlabatky, které nevytvářejí vlastní hálku.
Čeledi: Žlabatkovití (Cynipidae, Ibaliidae, Eucoilidae, Figitidae)

Nadčeleď CHALCIDOIDEA (CHALCIDKY) - larvy žijí jako paraziti rozmanitého hmyzu, především mšic, červců a molic. Čeledi: Stehnatkovití (Chalcididae) - Kladélčicovití (Leucospidae) - Třpytivkovití (Perilampidae) - Pomalenkovití (Eucharitidae)
- Kovověnkovití (Pteromalidae) - Eupelmidae - Poskočilkovití (Encyrtidae) - Tmavkovití (Eurytomidae) - Krásenkovití (Torymidae)
- Ormyridae - Fíkovnicovití (Agaonidae) - Tetracampidae - Lesknatkovití (Eulophidae) - Mšicovníkovití (Aphelinidae) - Elasmidae
- Drobněnkovití (Trichogrammatidae) - Signiphoridae - Brvuškovití (Mymaridae)

Nadčeleď PROCTOTRUPOIDEA (VEJŘITKY) - larvy jsou paraziti různého hmyzu.
Čeledi: Žilnatěnkovití (Heloridae) - Vejřitkovití (Proctotrupidae) - Stíněnkovití (Diapriidae) - Vejcomarovití (Scelionidae)
- Serphitidae - jesenkovití (Platygastridae)

Nadčeleď CERAPHRONOIDEA - larvy parazitují u různého hmyzu. Čeledi: Plamčicovití (Ceraphronidae, Megaspilidae)

Vosa lesní
Vosilka hladká
Uzlatka čtyřpruhá
Uzlatka písčinná

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist