2b - Blanokřídlí, podřád štíhlopasí - popis podřádu štíhlopasí, část žahadloví 2b - Aculeata


Žahadloví (Aculeata) jsou nyní považováni za fylogeneticky stejnorodou skupinu štíhlopasích. Charakteristickým znakem je žihadlo, vzniklé přeměnou kladélka.

Nadčeleď CHRYSIDOIDEA - jsou to převážně drobné druhy, parazitoidi nebo hnízdní paraziti u jiných druhů blanokřídlých žahadlových.
čeledi: Hbitěnkovití (Bethylidae) - Vejřenkovití (Embolemidae) - Lapkovití (Dryinidae) - Zlatěnkovití (Chrysididae)

Nadčeleď VESPOIDEA - je to morfologicky různorodá skupina. V ČR se vyskytují zástupci sedmi čeledí.
čeledi: Mravencovití (Formicidae) - Vosovití (Vespidae) - Hrabalkovití (Pompilidae) - Trněnkovití (Tiphiidae)
- Žahalkovití (Scoliidae) - Kodulkovití (Mutilidae) - Drvenkovití (Sapygidae)

Nadčeleď APOIDEA - zahrnuje vývojově starší kutilky a od nich odvozené, vývojově mladší včely.

skupina KUTILKY (SPHECIFORMES) - Jsou to predátoři nebo parazitoidi různých skupin hmyzu, pavouků apod.
čeledi: Žirafíkovití (Ampulicidae) - Kutilkovití (Sphecidae) - Kutíkovití (Crabronidae)

skupina VČELY (APIFORMES) - Jsou specializovanou skupinou na sběr květního pylu a nektaru a rostlinných olejů. Larvy jsou závislé na rostlinné potravě.
čeledi: Hedvábnicovití (Colletidae) - Pískorypkovití (Andrenidae) - Ploskočelkovití (Halictidae)
Pilorožkovití (Melittidae) - Čalounicovití (Megachilidae) - Včelovití (Apidae)

Kyjorožka
Ploskohřbetka javorová
Pačmelák kosmatý
Lumek Orthopelma mediator

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist